Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Kamuoyuna Zorunlu Açıklama


image_pdfimage_print

Kamuoyuna Duyuru.

 

Son zamanlarda derneğimiz iktisadi işletmesi müdürü, yönetim kurulu eski üyemiz ve iki dönem dernek başkanlığını başarı ile yürüten Barış Cavlı hakkında, bazı sahte sosyal medya hesaplarında yersiz mesnetsiz gereksiz ve bazen iftira boyutunda yazılar yazılmaktadır.

1- Barış Cavlı, Derneğimiz tüzüğüne göre üye ve dernek organlarında bulunma hakkına sahiptir. Tüm üye meslektaşlarımız da olduğu gibi kanun yasa ve tüzükler içerisinde bu hakkın kullandırılmaması mümkün değildir.

2-Derneğimiz web sayfamızda kuruluşundan bu yana görev alan yönetim kurullarımızın isim listesi ve dönemleri yer almaktadır. https://www.tmrtder.org.tr/yonetim-kurulu/eski-yonetim-kurullari

3-Barış Cavlı başkan ve yönettim kurulu üyesi olarak görev yaptığı zamanlarda, sergilemiş olduğu vizyon ile uluslar arası camiada da ülkemiz ve derneğimiz adına çalışmalar yapmıştır. Daha önce de ülkemizde yapılması için başvurduğumuz ISRRT dünya radyoloji teknikerleri kongresinin, 2020 yılında ülkemizde yapılması için çok büyük bir gayret göstermiştir. Maalesef, ülkemizde gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle, bir oyla, Kore’deki seçimi, İrlanda kazanmıştır.

4-Mesleki olarak uzun zamandır üzerinde çalıştığımız eğitim düzeyinin lisans düzeyine çıkarılması çalışmaları, derneğimiz birikimleri ile Barış Cavlı döneminde hızlanmış ve artarak devam etmiştir. Bu konuyla ilgili olarak müfredat çalışmalarına katkı sunması açısından dört adet kitap yazılmıştır. Kendisi kitaplarda, yazar, editör olarak yer almıştır. Kitapların ilk baskılar bitmiş yeni baskı ve düzenleme çalışmaları devam etmektedir.

a-https://www.tmrtder.org.tr/rontgen-kitabimiz-cikti.htm

b-https://www.tmrtder.org.tr/radyolojik-anatominin-temelleri.htm

c-https://www.tmrtder.org.tr/manyetik-rezonans-goruntuleme-teknikleri-ve-temel-prensipleri-kitabimiz-cikti.htm

d-https://www.tmrtder.org.tr/tibbi-ve-radyolojik-terminoloji.htm

5-Eğitimin lisans düzeyine çıkması konusunda YÖK ve Sağlık bakanlığı ile yapılan görüşmelerde büyük oranda ilerleme kaydedilmiştir. Çalışmalar halen devam etmekte olup maalesef ülkemizin kendine has özellikli sorunlarında kaynaklı, derneğimiz çaresiz kalmıştır. Bu durum asla yılgınlık ve çaresizlik duygusu yaşatmamış tam tersi çalışmalarımızın devamı için motivasyon kaynağı olmuştur. Barış Cavlı bu süreçte önemli bir rol üstlenmiştir.

a-Her yıl uluslararası kongre düzenlenmiştir. 13. Kongremiz 2018 yılında Kıbrıs’ta yapılmıştır.

b-Pandemi öncesi, yılda üç kez ülkemizin farlı illerinde eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir.

c-Pandemide online eğitimlere ile meslektaşlarımıza ulaşılmıştır.

6-Atanamayan meslektaşlarımız için çalışmalar yapan ve derneğimizin kurucu dernek olarak yer aldığı ‘ Sağlık Profesyonelleri Platformu’ bu alanda tartışmasız en önemli kuruluş ve organizasyondur.

a-https://www.tmrtder.org.tr/atanamayan-saglik-calisanlari-platformu-basin-aciklamasi.htm

b-https://www.tmrtder.org.tr/saglik-profesyonelleri-platformu-olarak-bakanlikla-gorusmelerde-bulunduk.htm

c-https://www.tmrtder.org.tr/ankarada-onemli-bulusma.htm

d-https://www.tmrtder.org.tr/radyoloji-teknikerleri-teknisyenleri-atamalar-ve-taseronda-kadroya-alimlari.htm

Barış Cavlı’nın bu konuda eleştirilmesi en hafif tabir ile hadsizlik ve ihanettir.

7-Son zamanlarda gündemimizi meşgul eden şua izni düzenlemeleri, maalesef camiamızı oldukça üzmüş ve derinden yaralamıştır. Bu konuda çok büyük bir bilgi kirliliği oluşmuş, bu durumu fırsat bilen bozguncu-haddini bilmezler, Barış Cavlı’ya çalıştığı kurum üzerinden, sahte sosyal medya hesaplarından, haksız saldırı ve eleştiride bulunmuşlardır.

a-Daha önce bu tür saldırılar nedeniyle, Barış Cavlı hukuki yollar başvurmuş ve haklılığı mahkemelerce de onanmıştır. Karşı tarafa mahkeme tarafından maddi cezalar verilmiştir. Buna rağmen sahte sosyal medya hesapları ile zaman zaman gene hadsiz-haksız saldırılar yapılmaktadır. Bu durum derneğimizce takip ve not edilmektedir.

b-Yasal düzenlemeler devlet organlarınca yapılmaktadır. Sivil toplum kuruluşları bu konuda ancak kamuoyu oluşturabilir, fikir beyan edebilir. Şua izni düzenlemeleri konusunda, bu konudan etkilenen mesleğimiz dışındaki paydaşlar maalesef farklı düşünmektedir.

c-Yıllardır şua izninin yanlış uygulamaları, bakanlıkça bilinmekte bunun için yeni düzenlemeye ihtiyaç olduğunu dile getirmektedirler. Her platformda ve sağlık bakanlığındaki görüşmelerde ‘şua izni kaldırılamaz’ görüşü kararlı bir şekilde dile getirilmiş, Barış Cavlı ve derneğimiz bu konuda net tavır sergilemiştir.

d-Barış Cavlı’nın çalıştığı kuruluş ülkemizde yasalar ve tüzükler içinde faaliyet gösteren yüzlerce işletmeden biridir. Verimliğin esas olduğu işletmelerde çalışanını mutsuz edecek iş ve işlemlerde hiçbir yönetici yer almaz –alamaz.

e-Şua izni düzenlemeleri konusunda ‘işletmeler bir-iki teknisyen kar edecekler’ cümlesi mesleğimize yapılan hakarettir. Bunu meslektaşlarımızın dile getirmesi üzüntüyle karşılanmıştır. Bu görüş yanlıştır. Her makinenin kaç tekniker ile kullanılacağı çalışma saati kanunen düzenlenmiştir.

f-Sağlık bakanlığı ve SGK ülkemizde çalışma koşul ve kuralları belirlemiştir. Bunun dışına çıkılıyorsa işletmeler kadar çalışanında sorumluluğu vardır. Bazı şahsi çekincelerimizden dolayı cesur davranamıyor, korkuyorsak bunun sorumluluğunu başka yerde aramamalıyız. Derneğimiz avukatları vasıtasıyla ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmetin sunulmasında Barış Cavlı’nın katkısı büyüktür.

g- Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Sağlık bakanlığında, medyada ve alanlarda sesimizin ve gücümüzün yettiği her yerde derneğimiz ve Barış Cavlı meslektaşlarımızın sesi ve çığlığı olmuştur. Web sayfamızda tüm faaliyetlerimiz şeffaf bir şekilde yayınlanmaktadır.

8-Mesleğimizi icra ederken hem hasta hem de çalışan radyasyon dozundan korumak ve kollamak meslektaşlarımızın birinci önceliği olmalıdır. Çalışma ortamında çalışırken önce biz radyasyonun zararına bilip inanıp ona göre çalışmalıyız.

9-Ülkemizin sağlık politikalarının, çalışma hayatının, eğitim sistemini sorumlusu olarak Barış Cavlı’nın gösterilmesi hadsizlik-terbiyesizlik işgüzarlıktır.

10-Dernek eski yönetim kurulu üyemiz, eski başkanımız ve iktisadi işletme müdürümüz Barış Cavlı, meslektaşlarımızın daha güçlü daha etkili ve bir çatı altında toplanması için büyük gayret ve çaba göstermiştir. Bu konuda, o dönemde yürütmekte olduğu dernek başkanlığı görevinden çekilmek dâhil birçok öneri sunmuş, maalesef zemin bulmamıştır. Bu durum kişilerin niyetleri konusunda net bir göstergedir.

11-Meslektaşlarımızın hakkını savunma konusunda derneğimiz ve diğer dernekler farklı şekillerde tepkisi göstererek görüşmelerde bulunmaktadır. Bu konuda şu dernek az savundu, bu dernek çok savundu şeklinde polemik yaratmak oldukça üzücüdür. Bu tür polemikler meslektaşlarımızın kazanımları konusunda sıkıntı oluşturduğu gibi insanları birbirine düşürmekten başka bir fayda da sağlamayacaktır.

Sahte sosyal medya hesaplarından yapılan derneğimiz İktisadi işletme müdürü, yönetim kurulu eski başkanı Barış Cavlı’ya yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Yönetim kurulu olarak konunun hukuki olarak da takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna ilan ederiz. 24.07.2021

Saygılarımızla

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

Yönetim Kurulu