1

Kamuoyuna zorunlu açıklama

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Sağlık çalışanları arasında huzursuzluk ve çalışma düzenini bozacak gelir dağılımını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu konuda yapılacak her olumsuz düzenleme telafisi mümkün olmayacak sonuçlar doğuracaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclis gündeminde kabul edilen uzman ve pratisyen hekimlere yapılacak olan 2.500-5.000 TL zamlarının ve özlük haklarının genişletilerek tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde tekrardan düzenlenmesini talep etmekteyiz.

Sağlık hizmeti sunumu ekip işidir. Sahada ekip halinde çalışan meslek grupları arasındaki gelir adaletsizliğe yol açmayacak şekilde başta radyasyon ile çalışan tüm meslektaşlarımız olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarının maaşlarında iyileştirme yapılarak hekimlere verilen özlük haklarının ve maaşların tüm sağlık mensuplarını kapsaması gerekliğine inanıyor ve önemsiyoruz.

Konunun değerlendirilmesi ve düzenlenmesi gerekliliğine inanıyoruz.

Bu konuyla ilgili taleplerimizi her türlü platformlarda dile getirmeye devam edeceğiz.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu