Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Kadrolu,4 B ‘li ve 3+1 Kapsamındaki Sözleşmeli Personeller de Özlük Hakları Hakkında Bilgilendirme


image_pdfimage_print

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın durumları.

663 SY KHK İLE ATANAN 45A 3+1 E TABİ SAĞLIK PERSONELİ HAKKINDA ÖZELLİKLE TAYİN KONUSUNDA BİLGİLENDİRME

3 SENESİNİ DOLDURAN 3+1 SÖZLESMELİ PERSONEL SAHİP OLDUĞU HAKLAR

*3 Senesini dolduran sözleşmeli personel 4/A devlet memuru oluyor ve tayin hakkı hariç bütün haklardan yararlanıyor. (kademe-derece, kalkınmada öncelikli illerde çalışanlara verilen ek özel hizmet tazminatı)

*3+1 atanan personel, İşe başladıktan 1 yıl sonra olmak üzere ve eşinin devlet memuru (kadrolu) olmak şartıyla sözleşmeli olarak çalıştığı süre boyunca sadece eş durumu tayini yapabilir diğer tayinleri yapamaz. Eş durumu tayini Ocak ve Temmuz aylarında ilan edilen kuralarla yapılır. Diğer tayinleri 3+1 yıl olan 4 yılını doldurduktan sonra isteyebilir.

*Yaptığımız görüşmelere istinaden Sağlık mazereti hakkı ilerleyen zamanda verilmesi düşünülüyor. Ancak düzenleme şuan için yapılmadı

*Eşi özel sektörde çalışan 3+1 sağlık personelin +1 yıl daha yani toplamda 4 yıl çalışması gerekiyor. 3+1 yıl olan 4 yılını doldurduktan sonra tayin isteyebilir

*Sağlık Mazeret tayininde ailesindeki birinci derece yakınını kullanarak tayin isteyen bir kişi ancak 3+1 yani 4 yıl sonunda bundan yararlanır.

*Eşi özel sektörde çalışan bir kişi 3+1 yıl olan 4 yılını doldurduktan sonra tayin isteyebilir. Özel sektörde çalışan eşinin son 4 yıl içerisinde 720 gün sigorta priminin bulunması gerekiyor. Aynı ilde kalmak kaydıyla iş değişikliği yapabilir, priminde kesintiler olabilir.

*3. Yılını dolduran ve bir şekilde mazeret tayini yapan sözlesmeli personel gittiği yerden sözleşmelisine kaldığı yerden devam eder.

*3. Yılını doldurmayan personel il dışı görevlendirme doğal afetin yaşandığı zamanlarda yapabilir. Bu sürede 3 ayı geçmez.

*3. Yılı biten ve kadro işlemleri olan kişilerin eş durumu tayini +1 yılı beklemeden hemen eş durumu tayini istiyebilirler, bu duruma göre eşi özel sektörde çalışan ve TCDD de sözleşmeli çalışan kişilerin Eş durumu tayin işlemleri kabul oldu.

İşlem sırasıyla kadroya geçip tebliğ tebellüğ imzaladıktan sonra aynı gün eş tayin dilekçesi gönderilip, kadroluların atama ve nakil yönetmeliğindeki mazeret tayinine göre değerlendirilerek eş durumu tayini yapılır.