Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

II.Uluslararası Katılımlı Radyasyondan Korunma Kongresi (23-25 Kasım 2017)


image_pdfimage_print

II.Uluslararası Katılımlı Radyasyondan Korunma Kongresi  23-25 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneğinin düzenlediği ve ayıca TUBİTAK tarafından desteklenen Kongre, “Radyasyondan Korunmada İhtiyaçlar ve Fırsatlar” ana konusu ile The Green Park Ankara otelinde yapılacak.

II.Uluslararası Katılımlı Radyasyondan Korunma Kongresi Web Sitesi
http://www.radkor2017.org/

Kayıt Formu :
http://www.radkor2017.org/Kayit_Formu/

 

Kongre Davet Mektubu


Büyük bir hızla gelişen teknoloji ve öngörülemeyen şekilde değişmekte olan yeni dünya düzeninin getirdiği, her türlü riskin kontrol altına alınmasını gerektiren, yaşamsal öneme sahip bir dönemden geçmekteyiz..

Böyle bir dünyada, en gelişmiş radyasyon teknolojilerinin kullanıldığı ve nükleer güç programlarına geçmekte olan ülkemizde; bu alandaki her türlü riskin minimize edilmesi ve halkın, çalışanların ve çevrenin güvenliği ile ilgili öngörülerin geliştirilmesi için ülke ve insanımızın geleceği adına katkı sağlamak üzere II. Radyasyondan Korunma Kongremizi, bu yıl uluslararası katılımlı olarak 23-25 Kasım tarihlerinde Ankara’da gerçekleştireceğiz.

Bu Kongrenin ana teması; radyasyondan korunma alanındaki ulusal ihtiyaçlarımızın ve bu ihtiyaçların giderilmesinin yaratacağı istihdam, üretim, yatırım fırsatlarının ortaya konulmasıdır.

Bu bağlamda, radyasyon teknolojilerinden beklenen yararın sağlanmasının temel argümanı olan nitelikli insan gücü, Kongrenin ana tartışma konularından biri olacaktır. IAEA kriterleri, Avrupa standartları ve çeşitli ülke örnekleri bu konuda yetkin yabancı uzmanlar tarafından sunulacak, ülke yapılanmamıza yönelik öngörüler tartışmaya açılacaktır. Bu konu, üyesi olduğumuz EUTERP ( Avrupa Radyasyondan Korunma Eğitim ve Öğrenim Federasyonu ) ile bu yıl bu alanda lisans üstü eğitime başlayacak olan Akdeniz Üniversitesi, kanun yapıcılar ve nükleer yatırımcı Firmalar tarafından tartışılacaktır.

Sağlık alanındaki radyasyon uygulamalarında, toplum ışınlanmalarında önemli yer alan bilgisayarlı tomografi uygulamaları ve hasta dozunun ciddi düzeylere çıkabildiği ve çalışanların en fala doza maruz kalabildiği girişimsel radyoloji uygulamaları başta olmak üzere ilgili oturumlar Türk Radyoloji Derneği işbirliği ile gerçekleştirilecektir.

Son yıllarda ülke gündemine gelen proton tedavisi, bu yatırımların gerekçelendirilmesi, optimizasyonu, hasta ve çalışan güvenliği yönüyle ele alınacak, konu yurt içi ve dışından yerli yabancı uzmanların ve kanun yapıcıların katılımları ile tartışmaya açılacaktır. İlgili Firmalara, teknolojilerinin anlatımına yönelik uydu sempozyum imkanları sağlanacaktır.

Tıp ve endüstride radyasyon uygulamaları nedeniyle yaşanan kazalar ve kaza yönetimi yetkin ve deneyimli kişi ve kuruluşlarca ortaya konulacaktır. Kongre kapsamında bir endüstriyel radyasyon kazası canlandırması yapılacaktır.

Işınlanmış gıdaların güvenliği konusu yetkin uzmanlar ve uygulayıcılar tarafından tartışmaya açılacaktır.

Bu kongrede gerçekleştirilecek özel bir oturum ile, radyasyon uygulamaları ve radyasyondan korunma ve güvenlik alanında yerli sanayiden beklentiler gündeme taşınacak, yerli sanayinin mevcut imkanları, üretim yeteneklerimiz, katma değerleri, teşvik ve destekler konusunda yetkin uzmanlar ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından bilgilendirmeler yapılacaktır.

Ülke ve dünya gündemi doğrultusunda radyasyondan korunma ve güvenlikle ilgili konuların yerli yabancı uzmanlarla tartışılacağı, uluslararası katılımlı 2. Radyasyondan Korunma Kongresine katılımınızın, bilimsel ve teknolojik bilgi paylaşımının ötesinde ulusal bir sorumluluk olduğu inancıyla katılım, katkı ve desteklerinizi bekliyor, ülkemize ve insanımıza yararlar getirmesini diliyorum.

A.Gönül BUYAN
Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı