Fiili hizmette önemli karar!…

MESLEKTAŞIMIZIN HUKUK ZAFERİ

Konunun özeti : Arkadaşlar 2008 öncesi için çok önemli karar!

2008 Yılı öncesinde işe başlayanların 90 günlük fiili hizmetin 2008 sonrasında 90 gün devam etmesi için önemli bir karar.
Nurşen Ağar davasını paylaşmıştık,buradaki önemli nokta bu 12. Danıştay bugüne kadar bu tarz davalara red verirken bu sefer bizi haklı görmüş olması. Ayrıca ilk kez birileri 5434 e atıfta bulunmuş,bu ilk oldu ,bu sebeple çıkan kararlar içindeki en iyi 90 günlük fiili hizmet kararı.

2008 öncesinde çalışıp dava açacaklar bu dava sonucunu dosyalarına ekletmeliler…

Not: Mahkemeler bu karar öncesi danıştay ve anayasa mahkemesi Red verirken başka bir danıştay dairesi onayladı. Bu sebeple temkinli olmakta yarar var.

Açıklama: 9/12/2013 tarihleri arasında çalıştığı sürenin 5434 sayılı kanunun 32/h bendi ve 5510 sayılı kanunun geçici 4. maddesinin 8. fıkrasında da belirtildiği üzere “Bu kapsamda olanların fiili hizmet zammı, kesenek ve karşılıkları hakkında da 5434 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılacağı belirtilmiştir.

5510 çıkarılan kanunda ki madde çok açık. SGK boşuna direndi bence. Danıştay dava daireleri kurulu da bence bizim lehimize karar verir.

 

01 EKİM 2008’DEN ÖNCE İŞE GİREN RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 EKİM 2008’DEN SONRA DA 90 GÜN FHZ SÜRESİ UYGULANACAĞINA DAİR DANIŞTAY KARARI.

Açılan davada İstanbul 6. İdare Mahkemesi, 01.10.2008 tarihinden önce 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi olarak çalışanlar 5510 sayılı kanunun getirdiği bu değişiklikten etkilenemeyeceği ve 2008 yılından önce fiili hizmet 90 olduğu için 2008 tarihinden sonrada 90 gün olması yönünde karar vermiştir. Orhan Celep arkadaşımız Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın taraf olduğu davada bu kararında İstanbul 6. İdare Mahkemesi 26.12.2017 tarihinde verdiği kararda meslektaşımızı haklı bulmuş ve 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi olarak çalışanlar 5510 sayılı kanunun getirdiği bu değişiklikten etkilenemeyeceği ve 2008 yılından önce fiili hizmet 90 olduğu için 2008 tarihinden sonrada 90 gün olması yönünde karar vermiştir.

Davanın temyizine bakan Danıştay 12. Dairesi 11/09/2019 tarihli kararında İstanbul 6. İdare Mahkemesi kararını onamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesinde Röntgen Teknisyeni olarak çalışan arkadaşımız 05/09/2005 ile 29/12/2013 tarihleri arasında çalıştığı sürenin 5434 sayılı kanunun 32/h bendi ve 5510 sayılı kanunun geçici 4. maddesinin 8. fıkrasında da belirtildiği üzere “Bu kapsamda olanların fiili hizmet zammı, kesenek ve karşılıkları hakkında da 5434 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılacağı belirtilmiştir.” Yani 1 Ekim 2008’den önce 5434 sayılı kanuna tabi olanlar 1 Ekim 2008’den sonra da Fiili Hizmet Zammı süresi de 90 gün olarak hesaplanacaktır. Davayı kazanan arkadaşımız Orhan Celep’i kutlarız.

 

İstanbul 6. İdare Mahkeme Kararı için tıklayınız

Danıştay 12. Daire Kararı için tıklayınız