Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Fiili Hizmette Yeni Kazanım


image_pdfimage_print

2008 öncesinde kamuda çalışmaya başlayan kişilerin açtığı davalar da yeni bir kazanım daha geldi.

Türk Sağlık Sen Ankara 4 No’lu Şube yöneticisi Erdal Aladağ’ın Türk Sağlık Sen tarafından açılan fiili hizmet süresinin her yıl için 3 ay ve 8 yılla sınırlı olacak şekildeki talebinin reddedilmesi üzerine açılan bu davada mahkeme kararını verdi. Ankara 11. İdare Mahkemesi verdiği kararda idarenin 5510 Sayılı Kanundaki değişikliği belirterek 5 yıldan fazla fiili hizmet süresinden yararlandırılmayacağı yönünde savunma yaptığı hatırlatıldı. Mahkeme mevzuat hükümleri incelendiğinde 5510 sayılı yasa yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yapan röntgen teknisyeninin fiili hizmet süreleri bakımından 5434 Sayılı Kanuna tabi olduğunun anlaşıldığına vurgu yaptı. İdarenin her yıl için 3 ay fiili hizmet süresi zammı olmak üzere toplam 8 yıl fiili hizmet zammından yararlandırılması talebinin reddine ilişkin işlemin iptaline hükmetti.

Not: Danıştay ve İstinaf Mahkemelerinden gelecek sonuçlar bizler için önemlidir. Yaklaşık 10’a yakın idare mahkemelerinde kazanılmış dava bulunmaktadır. Bizler için önemli olan Danıştay’da kazanılan Nurşen Ağar davası ile birlikte yine de Danıştay’da kaybedilen bir dava olduğu unutulmamalıdır. Bu anlamda kazanılan idare mahkemelerin sonuçlarını beklemekte yarar vardır.