15. Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerleri