1

Sağlık Bakanlığı, Üst Öğrenim Sayılan Bölümleri Açıkladı. Yeni En son Üst öğrenim yazısı 11/05/2017 tarihinde yayınlandı.


Radyoloji Teknikeri Üst Öğrenim Kabul Edilen Bölümler

Sağlık Bakanlığı, Üst Öğrenim Sayılan Bölümleri Açıkladı. Yeni en son üst öğrenim yazısı 11/05/2017  tarihinde yayınlandı.

Geçen yıl 13/05/2016 tarihinde yayınlanan Zam ve tazminat yazısında belirlenen lisans ve önlisans programlarına  yeni yayınlanan yazı ile Acil yardım ve Afet yönetimi lisans,Antropoloji lisans,Gerontoloji lisans ,Perfüzyon lisans bölümleri de eklenmiş oldu. önlisans programlarında değişim olmadı.

Son yazıya göre de bir kez daha İş sağlığı ve güvenliği bölümünün Sağlıkta üst öğrenim sayılamayacağı , İş sağlığı ve güveliği mezunlarının Sağlık bakanlığı bünyesinde çalışabilecekleri bir kadro bulunmadığı,İş sağlığı ve güveliğinin Çalışma ve sosyal Güvenlik bakanlığına ait bir unvan  olduğu sağlık personellerin üst öğrenim olarak zam ve tazminatlardan yararlanamayacağı teyit edilmiş oldu.

Mağduriyetlerin önlenmesi açısından  personelinin üst öğrenim için Sağlık bakanlığının son yazısındaki programları dikkate alması gerekmektedir.

“Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapmakta olan personele mesleki üst öğrenim mezunu olmaları halinde mezun olunan bölüm için öngörülen zam ve tazminatların ödenip ödenemeyeceği hususundaki bakanlık kararı YÖK’un 19/04/2017 tarihli kararına göre yeniden güncellendi


İŞTE SAĞLIK BAKANLIGI SON ÜST ÖĞRENİM YAZISI

                                                                                                   T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : ………………..
Konu : Zam ve Tazminat

İlgi a) 13.05.2016 tarihli ve E.6061 sayılı yazımız.
b) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.04.2017 tarihli ve 27456 sayılı yazısı.

          Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4’üncü maddesinin (e) fıkrasında “Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.” hükmüne yer verilmiştir.

          Bu çerçevede, Müdürlüğünüze bağlı hizmet birimlerinde (İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları) sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin, ilgi (a) yazıya ekli listede belirtilen lisans bölümü veya önlisans programlarından herhangi birini bitirmesi halinde anılan Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4’üncü maddesinin (e) fıkrasında öngörülen zam ve tazminatlardan faydalanabileceği bildirilmişti.

          Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın ilgi (b) yazısı kapsamında ilgi (a) yazıya ekli liste güncellenmiş olup Müdürlüğünüze bağlı hizmet birimlerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin, ekli listede belirtilen lisans bölümü veya önlisans programlarından herhangi birini bitirmesi halinde anılan Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4’üncü maddesinin (e) fıkrasında öngörülen zam ve tazminatlardan faydalanabileceği hususunda,

              Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.