1

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun!
II.Uluslararası Katılımlı Radyasyondan Korunma Kongresi (23-25 Kasım 2017)

II.Uluslararası Katılımlı Radyasyondan Korunma Kongresi  23-25 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneğinin düzenlediği ve ayıca TUBİTAK tarafından desteklenen Kongre, “Radyasyondan Korunmada İhtiyaçlar ve Fırsatlar” ana konusu ile The Green Park Ankara otelinde yapılacak.

II.Uluslararası Katılımlı Radyasyondan Korunma Kongresi Web Sitesi
http://www.radkor2017.org/

Kayıt Formu :
http://www.radkor2017.org/Kayit_Formu/

 

Kongre Davet Mektubu


Büyük bir hızla gelişen teknoloji ve öngörülemeyen şekilde değişmekte olan yeni dünya düzeninin getirdiği, her türlü riskin kontrol altına alınmasını gerektiren, yaşamsal öneme sahip bir dönemden geçmekteyiz..

Böyle bir dünyada, en gelişmiş radyasyon teknolojilerinin kullanıldığı ve nükleer güç programlarına geçmekte olan ülkemizde; bu alandaki her türlü riskin minimize edilmesi ve halkın, çalışanların ve çevrenin güvenliği ile ilgili öngörülerin geliştirilmesi için ülke ve insanımızın geleceği adına katkı sağlamak üzere II. Radyasyondan Korunma Kongremizi, bu yıl uluslararası katılımlı olarak 23-25 Kasım tarihlerinde Ankara’da gerçekleştireceğiz.

Bu Kongrenin ana teması; radyasyondan korunma alanındaki ulusal ihtiyaçlarımızın ve bu ihtiyaçların giderilmesinin yaratacağı istihdam, üretim, yatırım fırsatlarının ortaya konulmasıdır.

Bu bağlamda, radyasyon teknolojilerinden beklenen yararın sağlanmasının temel argümanı olan nitelikli insan gücü, Kongrenin ana tartışma konularından biri olacaktır. IAEA kriterleri, Avrupa standartları ve çeşitli ülke örnekleri bu konuda yetkin yabancı uzmanlar tarafından sunulacak, ülke yapılanmamıza yönelik öngörüler tartışmaya açılacaktır. Bu konu, üyesi olduğumuz EUTERP ( Avrupa Radyasyondan Korunma Eğitim ve Öğrenim Federasyonu ) ile bu yıl bu alanda lisans üstü eğitime başlayacak olan Akdeniz Üniversitesi, kanun yapıcılar ve nükleer yatırımcı Firmalar tarafından tartışılacaktır.

Sağlık alanındaki radyasyon uygulamalarında, toplum ışınlanmalarında önemli yer alan bilgisayarlı tomografi uygulamaları ve hasta dozunun ciddi düzeylere çıkabildiği ve çalışanların en fala doza maruz kalabildiği girişimsel radyoloji uygulamaları başta olmak üzere ilgili oturumlar Türk Radyoloji Derneği işbirliği ile gerçekleştirilecektir.

Son yıllarda ülke gündemine gelen proton tedavisi, bu yatırımların gerekçelendirilmesi, optimizasyonu, hasta ve çalışan güvenliği yönüyle ele alınacak, konu yurt içi ve dışından yerli yabancı uzmanların ve kanun yapıcıların katılımları ile tartışmaya açılacaktır. İlgili Firmalara, teknolojilerinin anlatımına yönelik uydu sempozyum imkanları sağlanacaktır.

Tıp ve endüstride radyasyon uygulamaları nedeniyle yaşanan kazalar ve kaza yönetimi yetkin ve deneyimli kişi ve kuruluşlarca ortaya konulacaktır. Kongre kapsamında bir endüstriyel radyasyon kazası canlandırması yapılacaktır.

Işınlanmış gıdaların güvenliği konusu yetkin uzmanlar ve uygulayıcılar tarafından tartışmaya açılacaktır.

Bu kongrede gerçekleştirilecek özel bir oturum ile, radyasyon uygulamaları ve radyasyondan korunma ve güvenlik alanında yerli sanayiden beklentiler gündeme taşınacak, yerli sanayinin mevcut imkanları, üretim yeteneklerimiz, katma değerleri, teşvik ve destekler konusunda yetkin uzmanlar ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından bilgilendirmeler yapılacaktır.

Ülke ve dünya gündemi doğrultusunda radyasyondan korunma ve güvenlikle ilgili konuların yerli yabancı uzmanlarla tartışılacağı, uluslararası katılımlı 2. Radyasyondan Korunma Kongresine katılımınızın, bilimsel ve teknolojik bilgi paylaşımının ötesinde ulusal bir sorumluluk olduğu inancıyla katılım, katkı ve desteklerinizi bekliyor, ülkemize ve insanımıza yararlar getirmesini diliyorum.

A.Gönül BUYAN
Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
2017 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası açıklandı.

İlan metni ve münhal kadrolar yayımlanmıştır. Başvurular 01 Ağustos 2017 Salı– 08 Ağustos 2017 Salı (saat 18:00’e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

 
Radyoloji Teknikeri “Fiili Hizmet” davasını kazandı

Meslektaşımız M.Talat ERDEM, Ankara 5. İdare Mahkemesinde açtığı Fiili Hizmet davasını kazandı.

Açılan davada Ankara 5. İdare Mahkemesi, 01.10.2008 tarihinden önce 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi olarak çalışanlar 5510 sayılı kanunun getirdiği bu değişiklikten etkilenemeyeceği ve 2008 yılından önce fiili hizmet 90 olduğu için 2008 tarihinden sonrada 90 gün olması yönünde karar vermiştir.

 Bu karara Sosyal Güvenlik Kurumu Temyiz etmiştir. Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde İstinaf yolu açılmıştır.  

İndir (PDF, 2.23MB)
YÖK Lisans tamamlama duyurusunu yayınladı

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 69. maddesinde “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerinde ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır.Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca;
YÖK Başkanlığımızca belirlenen sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden önce mezun olan adaylar 2017 Sağlık Lisans Tamamlamaya başvurabilmektedir.

2017-2018 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri 24/07/2017 (Saat:14:00) – 04/08/2017 (Saat:17:00) tarihleri arasında YÖK Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacaktır.

http://www.yok.gov.tr/web/guest/duyurular
Radyoloji Teknikerlerinin Açık Öğretim Bölümlerine Direk Geçişi Hakkında

 

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2017 ÖSYM kılavuzuna göre artık Açık Öğretim Fakültesine (AÖF) giriş Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) Puanı ile olacak.

Açıköğretim fakültesindeki lisans programlarının Yükseköğretime Geçiş Sınavıyla değil Lisans Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alacak olması. Bu bağlamda açıköğretimde bazı lisans bölümlerine girmek zorlaştı.

LİSANS BÖLÜMLERİNE LYS PUANI İLE GİRİŞ

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda ‘Açıköğretim ön lisans/lisans programlarına da puan türü konulmuş olup, puan türü programın örgün programdaki puan türü ile aynıdır’ ifadelerine yer verildi.

AÖF lisans bölümlerini tercih edecek olan adayların işleri biraz daha zorlaştı. Daha önce AÖF adayları sadece YGS puanları ile söz konusu AÖF lisans bölümlerini tercih edebiliyorlardı.

Ancak LYS’deki Matematik – Fen, Türkçe – Matematik ya da Türkçe – Sosyal puanları ile AÖF’e giriş yapılacak. AÖF lisans bölümlerini tercih edecek olan adayların artık YGS’den ve LYS’den 180 puan barajını geçmeleri gerekiyor.

Bu anlamda Radyoloji Teknikerleri önlisans mezunu olduğu için direk Kamu Yönetimi ,İşletme v.b bölümleri geçiş hakkı var iken yeni düzenleme ile LYS ( lisans Yerleştirme Sınavına ) sınavına girip 180 barajını geçtikten sonra tercih yapması gerekmektedir.

Kısaca YGS puanı ile 4 yıllık açık öğretime kayıt yaptırilma iptal olmuştur. 4 yıllık açık öğretim fakültelerine kayıt için LYS puanı şart ve 180 puan üstü alınması gerekmektedir.

Bununla birlikte Önlisans mezunu olan Radyoloji Teknisyen/Teknikerleri,  DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin türlü bölümlerine geçiş yapabilmektedir. Bu geçiş, fark ders alarak 5. yarıyıldan eğitime devam etmeyi kapsamaktadır. Bu husus ÖSYM’nin yayımladığı “TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI” belgesinin 143. sayfasında belirtilmiştir.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Barış Cavlı
Sağlık Bakanlığı, Üst Öğrenim Sayılan Bölümleri Açıkladı. Yeni En son Üst öğrenim yazısı 11/05/2017 tarihinde yayınlandı.


Radyoloji Teknikeri Üst Öğrenim Kabul Edilen Bölümler

Sağlık Bakanlığı, Üst Öğrenim Sayılan Bölümleri Açıkladı. Yeni en son üst öğrenim yazısı 11/05/2017  tarihinde yayınlandı.

Geçen yıl 13/05/2016 tarihinde yayınlanan Zam ve tazminat yazısında belirlenen lisans ve önlisans programlarına  yeni yayınlanan yazı ile Acil yardım ve Afet yönetimi lisans,Antropoloji lisans,Gerontoloji lisans ,Perfüzyon lisans bölümleri de eklenmiş oldu. önlisans programlarında değişim olmadı.

Son yazıya göre de bir kez daha İş sağlığı ve güvenliği bölümünün Sağlıkta üst öğrenim sayılamayacağı , İş sağlığı ve güveliği mezunlarının Sağlık bakanlığı bünyesinde çalışabilecekleri bir kadro bulunmadığı,İş sağlığı ve güveliğinin Çalışma ve sosyal Güvenlik bakanlığına ait bir unvan  olduğu sağlık personellerin üst öğrenim olarak zam ve tazminatlardan yararlanamayacağı teyit edilmiş oldu.

Mağduriyetlerin önlenmesi açısından  personelinin üst öğrenim için Sağlık bakanlığının son yazısındaki programları dikkate alması gerekmektedir.

“Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapmakta olan personele mesleki üst öğrenim mezunu olmaları halinde mezun olunan bölüm için öngörülen zam ve tazminatların ödenip ödenemeyeceği hususundaki bakanlık kararı YÖK’un 19/04/2017 tarihli kararına göre yeniden güncellendi


İŞTE SAĞLIK BAKANLIGI SON ÜST ÖĞRENİM YAZISI

                                                                                                   T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : ………………..
Konu : Zam ve Tazminat

İlgi a) 13.05.2016 tarihli ve E.6061 sayılı yazımız.
b) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.04.2017 tarihli ve 27456 sayılı yazısı.

          Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4’üncü maddesinin (e) fıkrasında “Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.” hükmüne yer verilmiştir.

          Bu çerçevede, Müdürlüğünüze bağlı hizmet birimlerinde (İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları) sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin, ilgi (a) yazıya ekli listede belirtilen lisans bölümü veya önlisans programlarından herhangi birini bitirmesi halinde anılan Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4’üncü maddesinin (e) fıkrasında öngörülen zam ve tazminatlardan faydalanabileceği bildirilmişti.

          Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın ilgi (b) yazısı kapsamında ilgi (a) yazıya ekli liste güncellenmiş olup Müdürlüğünüze bağlı hizmet birimlerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin, ekli listede belirtilen lisans bölümü veya önlisans programlarından herhangi birini bitirmesi halinde anılan Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4’üncü maddesinin (e) fıkrasında öngörülen zam ve tazminatlardan faydalanabileceği hususunda,

              Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 
Yeni Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan oldu.

Başbakan Binali Yıldırım, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin ardından kabine değişikliğini açıkladı. Yapılan değişiklikle Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ Başbakan yardımcılığına getirilirken, yeni Sağlık Bakanı Samsun Milletvekili Sayın Dr. Ahmet Demircan oldu.

Sağlık çalışanlarının uzun zamandır beklediği yıpranma payı, döner sermayelerin emekliliğe yansıtılması, atanamayan sağlıkçıların durumu ve tüm çalışanların kadrolu olması gibi temel talepler, yeni bakanımızın döneminde olumlu sonuçlanmasını diliyoruz.

Yeni Sağlık Bakanımıza hayırlı olsun diyerek , görevinde başarılar ve kolaylıkla dileriz.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği
15 Temmuz Destanı

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Milletimizin asil iradesine dayanan demokrasimizi sahiplenme, yaşatma ve geliştirme noktasında; her zaman olduğu gibi tek vücut halinde ve sarsılmaz bir irade ile Devletimizin, Milletimizin ve meşru Cumhuriyet Hükümetimizin yanında yer alacaktır. 15 Temmuz 2016’da yüce milletimize ve devletimize acımasızca saldıran kirli ve sapık eller kırılmış ve tüm dünyaya milli iradeye sahip çıkma azim ve kararlılığımız ülke olarak gösterilmiştir. Darbe girişimini takiben ülkemiz büyük bir travma ve sarsıntı geçirmiştir. Elbette ve tabiatıyla vatandaşlarımız da bu saldırıdan aynı şekilde olumsuz etkilenmiştir. Şükürler olsun ki, milletimizin azmi ve kararlılığı sayesinde kısa bir süre içerisinde bu olumsuzluklar ve badireler atlatılmıştır.

Hiç şüphe yok ki Türkiye Cumhuriyeti, demokrasiye ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerine bağlı kalarak; TEK BAYRAK, TEK VATAN, TEK MİLLET VE TEK DEVLET ÜLKÜSÜ ETRAFINDA SIMSIKI KENETLENEREK SONSUZA KADAR VARLIĞINI SÜRDÜRECEKTİR. Ülkemizin geleceğine güveniyor, milletler camiası içerisinde ülkemizin hak ettiği en iyi yere, en kısa sürede ulaşacağına, en büyük gücün Yüce Milletimizin İradesi olduğuna inanıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği
Uludağ Üniversitesi 4/B 1. Yerleştirme Sonuçları

         ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI

1.YERLEŞTİRME

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 28 Haziran 2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2.maddesinin b fıkrasına göre 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak yapılan sıralama sonucuna göre asil adayların başvurusu için verilen süre 07.07.2017 tarihinde dolmuş ve başvuru yapmayan asil adayların yerine yedek adayların evrak teslim etmeleri için 14.07.2017 Cuma günü saat 17:00’ye kadar süre tanınmıştır.

 

 1. Yerleştirilmeye hak kazanan adaylar için bu ilan tebligat mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. Aşağıdaki belgeleri hazırlayarak Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnsan Kaynakları Birimi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
  1. 3 adet vesikalık fotoğraf
  2. Nüfus cüzdanı aslı ve 2 adet fotokopisi
  3. Diploma aslı ve fotokopisi
  4. Askerlik durumu belgesi (erkek adaylar için)
  5. Adli sicil kaydı
  6. Sağlık Raporu
  7. SSK/Bağ-Kur numarası (daha önce çalışmış adaylardan talep edilir)
  8. Son çalıştığı işyerinden ayrılış bildirgesi (Daha önce çalışıp ayrılanlar için).
 3. Güvenlik soruşturmasında kullanılacak form ilan ekinde olup bilgisayar ortamında doldurularak 3 nüsha olarak diğer evraklar ile teslim edilecektir. (Fotoğrafların hepsi aynı olmalıdır. Forma yazılan bilgiler kişilerin sorumluluğundadır.)
 4. Göreve başlama tarihi güvenlik soruşturması sonucuna göre belirlenecek olup kişilere telefonla bildirilecektir.

 

 

Anestezi Listesi 1.Yerleştirme Sonuçları

Hemşire 1. yerleştirme Sonuçları

Laboratuvar 1.yerleştirme Sonuçları

Patoloji 1.Yerleştirme Sonuçları

Radyoloji 1.Yerleştirme Sonuçları

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Formu