Radyoloji Teknikerlerin Dikey Geçis Süreci (DGS) ve Radyoloji Bölümünün Lisans (dört yıllığa) Seviyesi Hakkındaki Son Durumu

Türkiye’de kurulan, ilk radyoloji teknikerleri derneği ve en çok üyesi olan Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği’ne son zamanlarda üyelerimizden ve meslektaşlarımızdan, DGS geçişler hakkında gelen sorular üzerine bu konu hakkında açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur.

Üniversitelerin Tıbbi Görüntüleme Teknikeri ve Radyoloji Teknikeri bölümlerinden mezun yada okuyan meslektaşlarımızın, DGS ile geçebileceği bölümler sadece,

 • Hemşirelik
 • Hemşirelik Sağlık Hizmetleri olarak iki bölümden oluşmaktadır.

Bu bölümler haricinde şuan için DGS ile geçiş yoktur.

Bununla birlikte 19.11.2014 Tarih ve 6569 Sayılı Kanun’un Geçici Madde 69’u uyarınca, aşağıda yer alan lisans programlarına, önlisanstan 19.11.2014 tarihine kadar mezun olan adaylar için lisans tamamlama programları açılmıştır.

 • Fizik,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği,
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi ( AÖF ),
 • Sağlık Yönetimi ( AÖF ).

Bu bölümlerden Acil Yardım ve Afet Yönetimi ile Sağlık Yönetimi üçüncü Sınıftan başlayarak açık öğretim şeklinde eğitim devam ederken, diğer iki bölüm yerinde okuyarak ikinci sınıftan devam etmektedir.

2015 yılının Mayıs ayında YÖK ile yaptığımız toplantılar da lisans tamamlama konusu yeni mezunları kapsayacak şekilde olması görüşülmüş, YÖK tarafından da bu konu da çalışma olduğuna dair bilgiler tarafımıza ulaşmıştır. Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz sürecinden dolayı, açıklanan lisans tamamlama konusunda maalesef bir ilerleme olmamıştır. Bu hak kanun kapsamında verildiği için bu kanunun tekrar değişmesi gerekmektedir bu sebeple 19.11.2014 sonrasında mezun olanlara verilme ihtimali zor gözükmektedir.
 Ayrıca Haziran ayında Sağlık Bakanlığı Müsteşarımız Prof. Dr. Eyüp Gümüş hocamızla yapılan görüşmede bu konu tekrar gündeme gelmiş, önlisans sağlık bölümlerinin lisans seviyesinde bir eğitime geçiş hakkında bir çalışma içinde olduklarını kendisi de açıklamıştır.

Ama konu hakkında detay verilmemiştir

Tıbbi Görüntüleme Teknikerliğinin (radyoloji teknikerliği) lisans seviyesine geçilmesi konusunda, Türk Medikal Radyoteknoloji derneğinin katıldığı ve öncülük yaptığı, 18 Üniversite, bir çok eğitimci ve sivil toplum örgütleri ile birlikte beş tane çalıştay yapılmıştır. Bu çalıştay raporları üç ay önce YÖK Başkan vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu sunulmuştur.

23-25 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da yapılacak II.Uluslararası Katılımlı Radyasyondan Korunma Kongresi ( 2017 RADKOR ) düzenlenecektir. Radyoterapi Teknikerleri Derneği (RTT-DER), Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER), bizlere destek veren bir çok Üniversite’den değerli hocalarımız, Akdeniz Üniversitesinde kurulmuş Nükleer Enerji bölümünü temsilen okulda eğitim veren Öğretim Görevlilerimiz ve bir çok değerli Radyolog hocamızın katılacağı çalıştay organize edilmiştir.

Türkiye Nükleer Tıp Derneği katılmayacağını bildirmiştir.

Buradan çıkacak sonuçlar ile YÖK Başkan vekili Hocamızın bizden istemiş olduğu çalışma bitmiş olacak ve hemen arkasından YÖK Başkan vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğu hocamıza sunulacaktır.
Bu konuda yaşadığımız bir çok sıkıntı ve stresli bir süreçlerden sonra inşallah lisans tamamlama konusunda hedefimize ulaşırız.

Sizlerden ricamız bu konu ile ilgili ciddi bilgi kirliliği yaşanmaktadır. Bu sebeple meslektaşlarımızı bilgilendirmek için bu yazının paylaşılmasını önemsiyoruz.

Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği
Başkan Barış Cavlı
Radyoloji Teknikeri/Teknisyeni Derneği Başkanından Atamalar ve Atanmak isteyen Meslektaşlarımız ile ilgili Değerlendirme Yazısı

       Öncelikle ataması yapılan meslektaşlarımızın canı gönülden tebrik eder yeni iş hayatlarında başarılar dilerim. İnşallah özlük hakları Radyoloji Teknikerlerinin çalışma koşullarını iyileştirmek ve atanamayanlar için verdiğimiz mücadele de bizlere desteklerini esirgemezler.

       Türk Medikal Radyoteknoloji Derneğinin yapmış olduğu birçok çalışmayı destekleyen ve bizimle yürüyen bu meslektaşlarımız gittikleri her yerde mesleğimize sahip çıkan bir derneğin varlığını, bilmeyenlere anlatırlar. Bir nevi derneğimizin gönüllü temsilcileri olduklarını çalışma ortamlarında diğer meslektaşlarımızla paylaşırlar. Bu özverili davranışları için şimdiden teşekkür ederim.

       Atanamayanlar konusuna gelince bundan önceki yaptığımız etkinlikleri hepiniz şahit olmuşsunuzdur. Bu etkinlikleri biraz daha etkili bir şekilde yürütmek için Atanamayan Sağlıkçılar Platformu Başkanı Aras Ali Altıntaş ve 22 dernek başkanı ile iş birliği yapmıştık. İşbirliğimiz daha da güçlenerek devam etmektedir. Bu yaptığımız görüşmeler için de Müsteşarımız ile her iki ay da bir araya gelme sözünü almıştık. İnşallah bu görüşmeler de durumumuzu daha iyi anlatarak, atama sayısının artması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.

       Şehir hastaneleri kurulması ile birlikte birçok yerde halk sağlığı merkezleri de açılmaktadır. Müsteşarımız tarafından bizlere verilen bilgiye göre 2018 yılının başında birçok yerde küçük semt poliklinikleri açılacaktır. Açılacak bu merkezlerin küçük olması sebebiyle taşerona verilemeyeceği bilgimiz dâhilindedir. İnşallah bu durum atama sayısını arttıracak bir diğer etken olarak karşımıza çıkacaktır.

       358 + 66 atanan meslektaşımız olsa da birçok yerde ciddi personel eksikliği devam etmektedir. Yaz sezonu ile hasta sayısı düşse bile bayram sonrasında hasta sayısının artması ile birlikte personel azlığı iyice ortaya çıkacaktır. Bu da yeni bir alım haberinin çıkmasını hızlandıracaktır düşüncesindeyim.

       Bakanımızın açıklaması ile birlikte ortaöğretim alımlarında azalma olacağını hep birlikte anlamıştık. İnşallah yapacağımız görüşmelerde bu sayıyı arttırmak için mücadele vereceğiz. Bu durum daha önceki yıllarda, yıllık ön lisans 1200, ortaöğretim 1100’ler de alım yapılırken bu seferki alımlarda ön lisans aynı alım sayısına ulaştı. Bu durum bize yine 1000 civarında bir alım olacağı sinyalini verdi. Eğer böyle olursa puanların 83‘lere zorlarsa 82’lere geleceğini düşünüyoruz. İnşallah bu puan daha aşağılara gelirse hepimiz seviniriz.

       2017 Referandumundan sonra, sağlık konusunda Atanamayan dört yüz bin sağlıkçının sorunu ile ilgili birçok haber yayınlamıştır. Bu durumun hükümetimiz nezdinde kabul gördüğünü inanmaktayız. Bununla birlikte 2019 yılında yeni bir seçimin yapılacak olması nedeniyle, sağlık konusunda bazı hamlelerin yapılacağı, hükümetimiz tarafından bizlere kadro verileceği sinyali gelmiştir. Umarım bu durumda sağlıkçılar için en büyük sorun olan Atanamayan Sağlıkçılar sayısını azaltacak hamleler olarak karşımıza çıkar.

       Şehir hastaneleri projelerinde (yeni kurulan üç hastane) bina olarak iyi olması rağmen işletim şeklindeki sıkıntılar mevcuttur. Bu durumun giderilmesi için eskiden olduğu gibi bazı bölümlerin işletmesini devlet kendi üstüne almalıdır. Tersi durumda işletme anlamında büyük sorunlar ile mücadele edecekler. Örneğin çalışan birçok devlet memuru, doktorlar dahil maaşlarını alamamış ya da döner sermaye eksik olarak almaktadırlar. Bu sıkıntılar katlanarak devam etmektedir. Bu durumdan kurtulmak için mutlaka iş birliğini arttırmalıyız.

       Bizim tek isteğimiz bu durumu acilen farkına varmaları ve bizi kurtaracak hamleler grubunda şehir hastanelerinin eskisi gibi devlet tarafından işletmesini sağlanması en büyük dileğimizdir. Bizlerin inancı yapılan bu büyük hatadan geri dönecekleri yönündedir.

       Son olarak Eylül sonunda meclisin açılması ile hep birlikte hareket etmeliyiz. Ancak bu şekilde atama sayısını arttırabiliriz. Eğer bu etkinlikler başarıya ulaşırsa Ekim sonu veya Aralık başı gibi iyi bir alım yapılması sürpriz olmaz bizim için.

       Unutulmaması gereken bir durumda bu yazı son 1 yılını sizlerin içinde geçiren 4 sefer Ankara gitmiş, birçok milletvekili ile görüşmüş, birçok twitter etkinliği yapmış bunlardan birinde birçok kişinin desteği ile TT olmuş dernek başkanınız Barış Cavlı tarafından yazıldı yani beni bağlar doğruluk payını zamanla birlikte göreceğiz. Umarım her şey gönlünüzce olur. 23.06.217

       Hepinize başarılar diliyorum.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Barış Cavlı
Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji

photostudio_1466138896774
Terim adı verilen sözcükler ulusal ve uluslar arası düzeyde bilim, sağlık, sanat ya da mesleki anlamda aynı grupta yer alan kişiler için iletişim aracıdır. Terminoloji, aynı alanda çalışan ya da eğitim gören bireyler arasında tek bir anlama sahiptir ve kişiden kişiye göre değişmez ya da eşsesli bir özelliğe sahip değildir. Bu kullanılan özel terimlere bilimsel olarak ‘’terminoloji’’ adı verilir. Tıbbi terminoloji içinde, tıbbi görüntüleme ve radyolojik terminoloji özel bir yere sahiptir. Bu kitap özellikle tıbbi görüntüleme ve radyolojik terminoloji ile ilgili Türkçe kaynak eksikliğinden dolayı bu alana katkı sağlamak amaca ile yazılmıştır. Tıp fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO öğrenimi gören öğrencilerin ve sağlık kuruluşlarında çalışan personelin ihtiyaç duydukları anlarda tıbbi görüntülemeye özel terimlere ve anlamlarına kolayca ulaşabilecekleri şekilde düzenlenmiştir.

Bu süreç boyunca, desteğini benden Oesirgemeyen ve her zaman yanımda olan eşim Dr. Yağmur KARA ya ve aileme, değerli çalışma arkadaşım H.Ozan Tekin ve kitabın grafik tasarımı için M. Nuri KIVRAK’ a teşekkür ederim.

Öğrencilerime ve özellikle Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT) ve Yönetim Kuruluna sonsuz teşekkürler…

6 Mart 2016
Dr. Ümit KARA

Yayıncı
http://www.kongrekitabevi.com/

Satın almak için tıklayınız.
Radyoteknoloji Bilgisayarlı Tomoğrafi Eğitim Semineri

 • 08:30 09:00 KAYIT
 • 09:00 09:30 AÇILIŞ KONUŞMASI-RADYOLOJİ BELGESELİ
  1.OTURUM BAŞKANI ÖĞR.GÖRV.AYSUN MANİSALIGİL
 • 09:30 10:00 BT TERMENOLOJİSİ-BT YAPISI
  ÖĞR.GÖRV.HALİL İBRAHİM ÖZDEMİR EGE ÜNV.
 • 10:00 10:20 BT DE TEKNİKERİN ROLÜ-HASTA HAZIRLAMA
  ABDULLAH UYSAL EGE ÜNV.
 • 10:20 11:00 BT GÖRÜNTÜLEME PARAMETRELERİ VE SEÇİMİ
  DOÇ.DR.AYŞEGÜL YURT 9 EYLÜL ÜNV.
 • 11:00 11:20 ÇAY MOLASI
  2. OTURUM BAŞKANI RAMAZAN YÜKSEL
 • 11:20 11:40 KONTRAS MADDE ÖZELLİKLERİ VE KULLANIMI
  DOÇ.DR.AYNUR SOLAK ŞİFA ÜNV.HAST.
 • 11:40 11:50 OTOMATİK ENJEKTÖR KULLANIMI ÖZELLİKLERİ
  İHSAN OFLUOĞLU ULRIHCH EĞİTİM UZMANI
 • 11:50 12:20 ÇKBT DE GÖRÜNTÜYÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  VURAL DİLER TOSHIBA EĞİTİM UZMANI
 • 12:20 13:00 YEMEK MOLASI
  3.OTURUM BAŞKANI ERSİN EKER
 • 13:00 13:45 BT’DE ANJİYOGRAFİK UYGULAMALAR
  PROF.DR.ORHAN OYAR KATİP ÇELEBİ ÜNV.AEAH
 • 13:45 14:15 İLERİ BT TEKNOLOJİLERİ-GÜNCELLER
  MURAT KARAKOÇ GE EĞİTİM UZMANI
 • 14:15 14:45 DÜŞÜK DOZ UYGULAMALARI
  MAHMUT UR SIEMENS EĞİTİM UZMANI
 • 14:45 15:30 ÖZLÜK HAKLARI HAK KAYIPLARI
  NEZAKET ÖZGÜR TMRT-DER BAŞKANI