1

Canlı Yayınımız Var!

Sağlık Profesyonelleri Platformu ve Fizyoterapistler Derneği Başkanı Prof.Dr. Tülin Duger hocamızın bu canlı yayında ki misafiri Barış Cavlı.

Kendisi ile Biz Bize programında 2018-2020 yılları arasında yapılan çalışmaları ve sizlerden gelecek sorulara cevap vermeye çalışacağız.

Herkesi 10 Mayıs Saat 15:30 da bekliyoruz.

Canlı Haber Tüm Sağlık Profesyonellerini Kapsamaktadır.

https://www.instagram.com/p/B_90lFpnKO_/

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu
Anneler gününüz kutlu olsun
Canlı Yayınımız Var! Konu: Özlük Hakları

Konu: Özlük Hakları
Katılımcı: Tüm Sağlık Profesyonelleri

Tüm Sağlık Profesyonellerini özlük sorunları için derneğimizin yapmış olduğu canlı yayına bekliyoruz.

Sağlık profesyonelleri Platformu Yöneticisi Murat Atalar ile moderatörümüz Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Genel Müdürü Barış Cavlı, Cuma Akşamı 21:30‘da sizler için bir araya geliyoruz.

Özellikle 3+1 ler için eş durumu,yeni çıkan genelgeler hakkındaki sorularınız, eğitim tayini, idari izinli sayılanlara nöbet ücreti ödenip ödenmeyeceği hakkında ve grup içinde bizlere yönetilen sorular cevaplarını bilirkişi üzerinden sizlere cevap vermek için canlı yayınımıza bekliyoruz.

https://www.instagram.com/p/B_5HKkcD_RX/?igshid=f5h4h7tofev7

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği ( Radyoloji Teknikerleri Derneği ) Yönetim Kurulu
Canlı Yayınımız Var!

Salı Akşamı Saat 21:30 ‘da BizBize Programı adı altında Canlı Yayındayız!

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Mehmet Erkek ve Genel Müdürü Barış Cavlı sizler ile bir araya gelecek.

Türkiye deki en yüksek üye sayısı ve kurulan ilk dernek olan TMRT-Der yapmış olduğu çalışmaları, Dernek yapısını, Lisans konusu, COVID sürecinde Radyoloji, atama konuları ve sizlerden gelecek sorulara cevap verecektir.

Bu anlamda herkesi Salı Akşamı 21:30’da bekliyoruz.

https://www.instagram.com/p/B_u8Fe-DXrk/?igshid=1gzx6lueay85h

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği ( Radyoloji Teknikerleri Derneği) Yönetim Kurulu
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun
Kısa çalışma ödeneği uygulamasında yaşanan güncel sorunlara ilişkin Sorular ve Cevaplar

Bilindiği üzere 26.03.2020 yılında kısa çalışma ödeneğini düzenleyen yasa yürürlüğe girmiş ve 17.04.2020 tarihinde uygunluk tespiti beklenmeksizin ödeme imkânı da sağlanmıştır. Uygulamada meydana çıkan sorunlar ve belli başlı soruların cevapları 22.04.2020 tarihinde İŞKUR tarafından tarafımızla paylaşılmış olup aşağıda soru-cevap şeklinde tarafınızla paylaşılmaktadır;

SORU 1: Kısa çalışma nedir?

Kısa çalışma; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması (en az 1/3 oranında) veya faaliyetin tamamen/kısmen durdurulması hallerinde işverenin başvurusu üzerine azami 3 ay süreyle işçinin çalışmadığı süreler için devlet tarafından yapılan ödemedir.

SORU 2: Kısa çalışmadan faydalanma şartları nelerdir?

Kısa çalışmadan faydalanma şartlarını iki açıdan değerlendirmekte yarar vardır;

İşveren açısından:

  1. Çalışma sürelerinin önemli ölçüde azalması veya durması,
  2. İŞKUR’a başvuruda bulunması,
  3. İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti ile işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi. 1

İşçi açısından ise son 3 yılda 450 gün prim ve 60 gün hizmet akdi koşulunu yerine getirmesi. SORU 3: Kısa çalışma ödeneğinin tutarı nedir?

Ödenek Tutarı = Son 12 aylık brüt prime esas kazanç ortalaması x %60 Üst Limit: Aylık brüt asgari ücret x %150 (2020 yılı için 4380,99-TL)

Hesaplanan tutardan sadece damga vergisi kesilir ve ilgililer adına ayrıca GSS primleri ödenir. Ödemeler her ayın 5’inde PTT/IBAN aracılığıyla yapılır.

 

SORU 4: Kısa çalışma ödeneği ile ücret arasındaki farkı ödeyen işveren bu ödeme için sigorta primi ödeyecek mi? Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi ne şekilde yapılacak?

Kısa çalışma ödeneği verilecek ay/dönemde sigortalının herhangi bir çalışması yoksa, sigortalıya aldığı kısa çalışma ödeneği dışında bir çalışma karşılığı olmaksızın işveren tarafından verilen yardım mahiyetindeki nakdi ödemeler “0 gün” ve “kazanç” üzerinden kuruma bildirilecektir.

Ödeme yapılan ayda çalışma gün sayısı varsa yardım mahiyetindeki nakdi ödemeler çalışma karşılığı ödenen tutarlara ilave edilip çalışma gün sayısı üzerinden ve prime esas kazanç alt ve üst sınırları esas alınarak kuruma bildirilerek prime tabi tutulacaktır.

İşveren tarafından sigortalıya yardım mahiyetinde verilen nakdi ödemeler aylık prim hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin prime esas kazançlar bölümünün “prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkak” sütununa işlenerek bildirimi yapılacaktır.

SORU 5: Farklı işyerlerinde çalışan işçi için kısa çalışmaya başvuran son işveren işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanıp kazanmadığını bilmesi için daha önceki sigortalı gün sayılarını nasıl tespit edecek?

Kısa çalışma hak kazanma koşullarından biri olan son 3 yılda 450 gün prim ödemiş olma koşulu değerlendirilirken, üç yıllık süreçte çalıştığı diğer işyerlerinde adına yatırılan primler de dikkate alınmaktadır.

Bu sebeple işverenlerin kesin olarak işçilerinin prim gün sayısı bakımından kısa çalışma ödeneğinden yararlanıp yararlanamayacaklarını tespit etme imkânı bulunmamaktadır.

İŞKUR, SGK verilerini dikkate alarak kişilerin hak sahipliklerini belirlemektedir. İşverenlerden böyle bir tespit yapması istenmemektedir.

SORU 6: Bazı İŞKUR İl Müdürlükleri kısa çalışma müracaatında kısa çalışma sürelerinin 3 ay değiştirilemeyeceğine dair taahhüt istemektedir. Kısa çalışma süresi uzatmak veya sona erdirmek işverenin yetkisinde değil midir?

Kısa çalışma uygulamasına ilişkin ilk başvuruda verilen sürenin uzatılması, kısa çalışmaya tabi tutulacak yeni işçilerin belirlenmesi, haftalık çalışılmayan sürenin arttırılması gibi durumlarda yeni bir uygunluk tespitinin yapılması gerekmektedir.

Ancak işveren, ilan ettiği süreden önce normal faaliyetine başlamaya karar vermesi veya çalışma sürelerini arttırması halinde durumu Kuruma bildirerek uygunluk tespitine gerek kalmaksızın işlem gerçekleştirilebilir.

 

SORU 7: Kısa çalışma için başvuran işverene ödeme tarihine kadar (5 Mayıs) İŞKUR tarafından herhangi bir geri dönüş olmazsa işçilerin Nisan ayı ücreti ile ilgili olarak işverenin sorumluluğu olacak mı?

Yapılan yasal düzenleme ile ödemelerin uygunluk tespiti öncesinde işverenin beyanı doğrultusunda yapılması hüküm altına alınmıştır.

Başvuruların mümkün olan en kısa sürede tamamlanması için çalışmalar hızla devam etmektedir.

Ayrıca işverenlerimizin, işçilerin normal çalıştığı süreler için ödemesi gereken maaş, prim gibi yasal yükümlülükleri devam etmektedir.

SORU 8: Kısa çalışma ödeneği, başvurunun yapıldığı aydan itibaren geçmiş 12 aylık brüt ücretin aritmetik ortalamasına göre belirlenmektedir. Bu durum yasal asgari ücret alan bir işçinin ödeneğinin hesaplanmasında bir önceki yılın asgari ücretinin ağırlıkta olmasına neden olmaktadır. Örneğin mart ayında kısa çalışmaya başvurulması durumunda asgari kısa çalışma ödeneğinin miktarı 1561 TL olacaktır. İşçi ve işverenler Bakanlık tarafından ilan edilen asgari tutar olan 1752 TL ödeneceğini beklemektedir. Bu husus düzeltilemez mi?

Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır.

Bu kişinin ortalama kazancına yakınsamak ve suiistimallerin (son ay yüksek kazanç bildirimi) engellenmesi açısından önemli bir araçtır.

SORU 9: İşyerinin bir bölümü için kısa çalışmaya geçen bir işveren farklı bölüm ve pozisyonlar için yeni işçi alımı yapabilir mi?

Kısa çalışma çeşitli sebeplerle işyerinin bir bölümünde faaliyetin belirli oranlarda azaltıldığı veya durduğu durumu ifade etmektedir.

Bu kapsamda kendi iradesi dışında faaliyeti azaltmak zorunda kalan işverenin, kısa çalışma kapsamına alınan işçisi ile aynı nitelikte bir işçi alımı yapması mümkün değildir. Kısa çalışma uygulanan işçinin çalıştırılması beklenir.

Ancak işin yürütülmesinde oluşan zaruri durumlar (önemli bir pozisyondaki işçinin işten ayrılması ve o pozisyonun görev ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için mevcut personellerin gerekli niteliği taşımaması) ile yasal zorunluluklar hallerinde işçi alımı yapılabilir.

SORU 10: Şirketler tarafından yapılan kısa çalışma müracaatında bazı il müdürlükleri tarafından yönetim kurulu kararı istenmektedir. Özellikle 65 yaş yasağı sebebiyle bu kararı almak zor olmaktadır. Müracaat için işveren vekilinin imza ve beyanı yeterli görülemez mi?

Kısa çalışma başvurusunda istenen belgelerden birisi de durumu kanıtlayıcı belgelerdir. İşveren Covid-19 nedeniyle çalışanların sağlığını korumak amacıyla tedbiren kendi yönetimsel kararına istinaden işyerinin çalışma süresini azaltıldığını veya faaliyetin kısa/tamamen durdurduğunu beyan ediyorsa, başvuruyu yapan şirket ise konuya ilişkin yönetim kurulu/ortaklar kurulu/yönetim kararı, şahıs ise yazılı beyanı yeterli olacaktır.

Burada özellikle belirli bir belge türü şart koşulmamakta olup sorumlu birim veya amirin konuyla ilgili karar yazısı da kabul edilmektedir.

SORU 11: Kısa çalışma müracaatından sonra kısa çalışma süresini, çalışan sayısını artırmak veya azaltmak durumunda ek bildirim nasıl yapılacak? İlave belge ibrazı gerekecek mi?

Haftalık çalışılmayan sürenin veya kısa çalışma süresinin arttırılması ile kısa çalışma uygulamasına yeni işçi eklenmesi talepleri yeni bir kısa çalışma başvurusu olarak değerlendirilmektedir. İşverenlerin kısa çalışma talebine ilişkin aynı süreci izlemeleri gerekmektedir.

Ancak kısa çalışma uygulanan işçi sayısının azaltılması için İŞKUR’a bildirim yapılması yeterlidir. Yersiz ödeme oluşması halinde ödemeler işverenlerden yasal faiziyle alınacaktır.

SORU 12: İşbaşı eğitim programı kapsamında istihdam edilenler kısa çalışmaya dahil edilebilir mi?

İŞKUR tarafından yersiz ve haksız ödeme yapılmasının tespiti halinde İŞKUR yaptığı ödemeyi yasal faiziyle birlikte işverenden tahsil edecektir. Ancak işverenin yaptığı başvurunun kaynağının işçinin yanlış bilgilendirmesi olması halinde işverenin işçiye rücu imkânı doğacaktır.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
3+ 1 için Eş Durumu Tayini ve Yapılış Biçimi

SAĞLIK BAKANLIĞINDAKİ BİRİNİN EŞ TAYİNİ İSTEYEBİLMESİ İÇİN (3+1 Lİ);

A) Eşi Sağlık Bakanlığı bünyesinde ise 1 yılı doldurunca tayin isteyebilir.
B) Eşi Sağlık Bakanlığı bünyesinde dışında ise 1. yılı doldurunca tayin isteyebilmesi için eşinin mutlaka kadrolu olması gerekiyor.
C) Eşi özel sektörde 4-A’lı ise eşinin 4. yılını tamamlaması ve kesintisiz 720 gün SSK primi olması gerekiyor.
D) Eşi Sağlık Bakanlığına bağlı üniversite hastanesinde çalışıyorsa 1. yılını doldurunca tayin isteyebilir.
E) Eşi YÖK’e bağlı üniversite hastanesinde çalışıyorsa, eş tayini isteğine red cevabı gelir.

  • MEB’de 3+1 olan kişi 3 yılı doldurunca Sağlık Bakanlığında çalısan eşin yanına tayin isteyebilir.
    Sağlık Bakanlığında olan eş, MEB’de çalılan eşin yanına eş kadrolu olmadığından tayin isteyemez. O yüzden en yakın zaman MEB’de çalışan eşin 3 yılı doldurup tayin istemesi gerekir.

 

İndir (PDF, 891KB)
Sokağa Çıkma Yasağı

17-19 Nisan tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlandı. 81 ilin valiliğine gönderilen genelge kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında istisna kapsamında tutulacak olan kişiler açık olacak işletmelere yer verildi. İşte Sokağa çıkma yasağı kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan o genelgeyi dikkatinize sunarız…
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir genelge gönderdi.

Genelgede, yeni tip Kovid 19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Genelgede, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda;

1- 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanacak.

2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.) ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri,

b) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

ç) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri vb.),

d) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirler arası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir.),

e) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

f) PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri,

g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ğ) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

h) Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

ı) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,

i) Oteller ve konaklama yerleri,

j) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

k) Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.),

l) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a) Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dahil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar,

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar (ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla),

j) Veteriner hekimler,

k) Ekmek dağıtımında görevli olanlar,

l) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

m) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

n) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

o) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

ö) Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilenler,

p) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

r) 19.04.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esas olacak.

• Daha önceki genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilenler hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü itibariyle geçerli olacak.
• Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacak.
• Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bu planda il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecek. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.
• Gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak (Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.).
• Bu Genelgenin (2) numaralı “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığının (h) maddesi ile (3) numaralı “İstisna Kapsamında Olan Kişiler” başlığının (ö) maddesi kapsamındakilere yönelik kararlar İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca en geç 16.04.2020 Perşembe günü saat 22:00’a kadar alınacak.

Bakanlık, söz konusu tedbirlere yönelik olarak Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınmasını, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini ve mağduriyetlere neden olunmaması istedi. Ayrıca alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.
Sağlıkta Şiddet Yasası TBMM’de Kabul Edildi

Sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen suçlarda verilecek cezaların yarı oranında artırılacağı önerge Tüm parti gruplarının desteği ile kabul edildi. Hakaret, tehdit, yaralama, görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezalar %50 artırılacak. Hapis cezası ertelenmeyecek Başka personel varsa mağdur çalışan işten çekilebilecek Sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında tayin edilecek cezalar, Meclis’ten geçen önergeyle yarı oranında artırılacak. Meclis Genel Kurulu’nda Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine yeni madde ihdasına dair beş partinin verdiği önerge kabul edildi.

CEZALAR YARI ORANINDA ARTIRILACAK

Kabul edilen önergeye göre, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen Türk Ceza Kanunu’nda yer alan kasten yaralama (Madde 86), tehdit (Madde 106), hakaret (Madde 125) ve görevi yaptırmamak için direnme (Madde 265) suçlarında; tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

HAPİS CEZASI ERTELENMEYECEK.

Türk Ceza Kanunu’nun 51’inci maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak. Tarafsız Haber Ajansı’ndan Mehtap Gökdemir’in haberine göre, şiddetin vuku bulduğu sağlık kurum ve kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması hâlinde hizmet ilgili diğer personel tarafından verilecek. Önergenin gerekçesinde, böylece, sağlık hizmetlerinde mesleki eğitim görerek yetişmiş olan ve sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip, diş tabibi, ebe, hemşire, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamındakiler gibi sağlık personeli ile bu alanda yükseköğrenim görmemiş olan hemşire yardımcısı, sağlık teknisyeni gibi yardımcı sağlık personelinin bu düzenleme kapsamında kalacağı ifade edildi.

 

https://www.saglikpersonelihaber.net/gundem/son-dakika-saglikta-siddet-yasasi-tbmmde-kabul-edildi-h6879.html