1

Ebru KARASU – Kardiyak MR Görüntülemede Planlama


13. Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerleri
23-26 Nisan 2018 – Kıbrıs