Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Başkandan…


image_pdfimage_print

Kıymetli Meslektaşlarım,

27 Aralık 1995′de kurulan derneğimiz kuruluşundan bu yana Radyoloji alanında kaliteyi artırmayı, mesleki sorunlarımıza çözümler üretmeyi, çalışma şartlarımızı optimum düzeye çıkarmayı hedef edinmiştir. Bu hedefler doğrultusunda kuruluşundan bu yana derneğimize gerek yönetim kurulunda gerekse üye olarak destek veren, genel kurulumuza katılarak oy kullanan tüm üye meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Bizler ülkemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın etkin ve nitelikli bir sağlık hizmeti alması gerektiğine inanan, Ülkesini, Milletini Bayrağını seven tıbbi görüntülemenin cefakâr çalışanları olarak bu konuda üstümüze düşen görevleri yapmaya hazırız.

Kuruluşundan bu yana meslektaşlarımızın bilgi ve becerilerini arttırarak ulusal ve uluslararası alanda mesleki söz sahibi olabilmenin yolunun eğitimden geçtiğini vurgulayan derneğimiz, bu maksadı gerçekleştirmek amacı ile her yıl düzenli olarak kongreler ve bölgesel eğitimler düzenlemektedir. Bu kongreler ve eğitimlerde bütün dünyada uygulanan görüntüleme tekniklerini gerek cihaz üreticileri gerekse radyolog hocalarımızdan dinleyerek tüm dünyadaki meslektaşlarımız ile aynı anda bu bilgilere ulaşma imkânına sahip oluyoruz. Derneğimizin eğitim alanında yaptığı girişimlerden bir tanesi de eğitim düzeyinin lisans seviyesini çıkarılmasını sağlamaktır. Bildiğiniz gibi lisans düzeyinde eğitim için Yüksek Öğretim Kuruluna müracaat eden üniversitelerimiz oldu. Bizde dernek olarak bu üniversitelerimiz ile birlikte hareket ederek süreci hızlandırma adına çalışmalarımız devam etmekte konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Bu amaçlar doğrultusunda derneğimize katkı sağlamak isteyen tüm meslektaşlarımızı “Birlikten Kuvvet Doğar.” sloganıyla derneğimiz çatısı altında hep birlikte çalışmaya davet ediyorum. Yeni dönemde mesleğimiz adına başarılı işlere imza atma temennisi ile tüm meslektaşlarımı şahsım ve yeni seçilen yönetim kurulundaki arkadaşlarım adına sevgi, saygı ve hürmetle selamlarımı sunuyorum.

24.11.2019
Mehmet Erkek
Başkan
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği