1

Ankara Türk Manyetik Rezonans Derneği Toplantısı