Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

6. Ulusal Radyoteknoloji Kongresi Bildirileri


image_pdfimage_print

Seminerler

“Radyoteknolojide Yeni Perspektifler”
Görüntü Kalitesi ve Radyasyon Dozu
Dr. Ayşegül YURT

Radyoterapide Kalite Kontrol
Dr.NinaTUNCER

PET
Erdal Değirmen Medika Tıp Merkezi

Sunum Teknikleri
Tuğrul Türkmen
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı – İzmir

DICOM
Nilgün Dağ International Hospital

Sözlü Bildiriler

Sağ (R) – Sol (L) İşaretlerinin Radyolojideki Önemi
Ramazan Yüksel, Hülya Akkoyun, Zeycan Özlü
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı – İzmir

Yabancı Cisim Yutulmaları
Gülümser Yılmaz
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı – İzmir

Skolyoz Grafilerinin Elde Edilmesi Ve Önemi
Hamdi Karaarslan
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı – İzmir

Radyolojide Portable Çekimin Yeri
M.Ali Çil
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı – İzmir

Konvansiyonel Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Simülasyon Filmleri İle Port Filmlerin Uyumu
Zümre Arıcan Alıcıkuş, Filiz Arkan Bayraktar, Fatma Şengünay, Fadime Akman, Münir Kınay
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir

Verteks Tedavi Alanı İçeren Beyin Işınlamalarında Port Film Tekniği
Gökhan Özuynuk. Songül Karaçam, Ayşe Koca ,Banu Gürbüz, Fazilet Öner Dinçbaş
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İstanbul

Elektronik Portal Görüntüleme Sistemi Kullanılarak Hasta Set-Up’larının Doğrulanması
Özlem Çelik, Hakan Eren, Murat Köylü, Ayşe Karayel, Nezahat Olacak, İbrahim Olacak, Ayfer Haydaroğlu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir

Transarteryel Kemoembolizasyonda Ekip Çalışmasının Önemi
Sağlam F, İnal M., Aksungur E.H., Akgül E
Ç.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Adana

Bilgisayarlı Tomografide Hasta Yaklaşımı: Pediatrik Olgular
Sağlam F, Soyupak S., İnal M.
Çukurova Ün. Tıp Fak. Balcalı Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı, Adana

Renal Kolik Şüphesinde Kontrastsız Spiral Bt’nin Değeri
Almalı H, Sağlam F, Soyupak S, İnal M
Ç.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı -Adana

Sağlık Kurumlarında Hasta Memnuniyeti
Gülşah Yılmaz
International Hospital Radyoloji Bölümü, İstanbul

Radyoloji Teknikerlerinin İş Doyum Düzeylerinin Ölçülmesi: Ege Ün. Tıp Fak. Hast. Radyoloji Ad Bir Uygulama
Nergis Ceydeli
Ege Ün. Tıp Fak. Hast. Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Internatıonal Hospıtal’da Hamile Radyasyon Çalışanlarına Yönelik Uygulamalar
Deniz Tamam
International Hospital Radyoloji Bölümü, İstanbul

Hastane Ortamı Kapalı Alan Atmosferi Ve Karanlık Oda Hastalığının Radyoloji Çalışanları Üzerinde Neden Olduğu Beklenmedik Semptomlar Ve Korunma Yollarına Yönelik Farkındalık Eğitim Model Önerisi
Dr. Oğuz Özyaral*, Öğr. Gör. Nuran Akyurt**
*Sca Tıbbi Projeler Koordinatörlüğü, Kurtköy/İstanbul
**Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümü

Konvansiyonel Ve Dijital Mammografinin Karşılaştırılması
Aslı Aktürk. Abide Kestel
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı – İzmir

Mammografide Ek Pozisyonlar Ve Yararları
Abide Ketsel. Aslı Aktürk
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı – İzmir

Rotasyonel Anjiografi Ve 3 Boyutlu Dsa’nın Serebral Anevrizma Tanısındaki Yeri
Aslantürk G., Sağlam F., Akgül E., Aksungur E.H.
Ç.Ü. Tıp Fak. Hast. Radyodiagnostik Anabilim Dalı- Adana

Radyoloji Ünitelerinin İş Yoğunluğuna Yönelik Bir Değerlendirme: Alsancak Devlet Hastanesi Örneği
Ertuğrul Özarslan, Levent Menteş
Alsancak Devlet Hastanesi

Radyoteknolojide Uluslararası Örgütlenmenin Önemi Ve Mevcut Durum
Havva Palacı
Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü İstanbul

P o s t e r l e r

Açık Mr’ın Difüzyon Ağırlıklı Görüntülemede Performansı
Belkıs Karaarslan
International Hospital Radyoloji Bölümü – İstanbul
Multislice Bilgisayarlı Tomografi Cihazında Koroner Anjiografi İncelemesi
Nalan Ayyıldız
International Hospital Radyoloji Bölümü – İstanbul
Abdominal ve Torasik Aort Anevrizmalarında Stent Greft Uygulaması
İlkay Karakaş
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı – İzmir
İstanbul İlinde Faaliyet Gösteren Radyoloji Departmanlarının İşleyişine Genel Bir Bakış
Nurcan Şener, Ayşegül Ayfer Köse
Marmara Ün. S.H.M.Y.O. Radyoloji Bölümü- İstanbul
Pediatrik Bt Protokollerinde Radyasyon Dozunu Azaltmaya Teknik Katkılar
Sağsöz M.E.. Önbaş Ö.
Atatürk Ün. Tıp Fak. Hast. Radyodiagnostik Anabilim Dalı – Erzurum
Osteoporozun Yaşamsal Önemi
Linda Kayış
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı – İzmir
Osteoporoza Bakış
Hatice Ökçeci
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı – İzmir