Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

5.Ulusal Radyoteknoloji Kongresi


image_pdfimage_print

Sözlü Bildiriler

Dijital Radyolojide Film Tekrar Oranlarının Değerlendirilmesi
Ramazan Yüksel, Ayşegül Yurt, Hülya Akkoyun

Computed Radyolojide Bulunan Artefaktlar
Nilgün Dağ

Dijital Radyolojide Yeni Teknolojiler
Nergis Ceydeli

Vücut Yağ Dağılımının BT ile Değerlendirilmesi
Serpil Oygur, Şaduman Yıldız, Ayşegül Demir

BT’ de Beyin Perfüzyon İncelemesi
Ayşe Sönmez, Emine Bayraktar, Kader Karlı Oğuz

Akut SAK’ lı Hastalarda Willis Poligonu Anevrizmalarının Tespitinde BT İncelemesi
Fatma Sağlam, Erol Akgül, Mehmet İnal, Nazan Okur

Torasik Outlet Sendromu (TOS) Tanımlama Tekniği Olarak BT Anjiografi
Nezaket Özgür, Atakan Küskün

Multidedektör Spiral BT ile Pulmoner Anjiografi Teknik ve Klinik Uygulama Örnekleri
Gülümser Yılmaz, Ender Saruhan

Bilgisayarlı Tomografide Multiplanar Reformasyon (MPR) ve 3D Rekonstrüksiyon
Mihriban Öztürk, Nergis Ceydeli

Multislice Spiral Bilgisayarlı Tomaografi: Genel Çalışma İlkeleri ve Uygulamalar
Havva Palacı

Dairesel Yörüngede Kalp Pozisyonu ile İlişkili SPECT Artefaktları
M. Balıkçı, N. Akyurt, M. Değer, S. İnanır, H.T. Turoğlu

Mammografide Pozisyonlar
G. Güzelocak, H. Ataç, D. Güven, Y. Döğer, E. Akar, E. Tunalıgil

Dializ AVF’ lerde Proksimal Turnike Yöntemi ile Fistülografi
N. Ceydeli, H. Oğuz, G. Karabay, F. Çörtle, Y. Korkutalp, M. Parıldar, İ. Oran, A. Memiş

BT Kolonografi: Çekim Tekniği ve Bulguları
Neyran Harman, Gönül Mutlu

Fonksiyonel MRG İncelemesi
Emine Bayraktar, Kader Karlı Oğuz

Duyusal-Motor Kortekse Komşu İntrakranyal Lezyonlarda Fonksiyonel (BOLD) MRG Tekniği
C. Okur, S. Demirel, Z. Güldeniz, A. Üsten, C. Çallı, N. Yünten

Üriner Sistem Patolojilerinde MR Ürografinin Önemi
Sonay Göktaş, Ayşegül Yurt, Gülayet Çavuşoğlu

Tavşan Beyninin MR ile Görüntülenmesinde En Uygun Teknik
Reyhan Yılmaz, Nil Ercan

Diffüzyon Ağırlıklı Görüntüleme
Şükran Günal, Ayşegül Yurt, Süleyman Men

İntrakranyal Kitle Lezyonlarının Değerlendirilmesinde Perfüzyon MRG Tekniği
A. Bülbül, Z. Güldeniz, S. Demirel, A. Üsten, Ö. Kitiş, N. Yünten

İnme Tanısında Diffüzyon Ağırlıklı Görüntülemenin Yeri
C. Çankal, Ş. Günal, S. Men, E. Ada, A. Yurt, S. Göktaş

Bir Acil Serviste Radyoloji Departmanının Dizaynında Görev Alması Gereken Kişiler ve Cihazların Seçimi
Yalçın Yıldız

İstanbul’ da Çalışan Teknisyenlerin Sosyodemografik Özellikleri
Nuran Akyurt, Murat Balıkçı, Nurcan Üstündağ

Radyoloji Eğitiminde Temel Standartlar: Avrupa Örneği
Havva Palacı

Çocukların Radyolojide Hazırlanması
Gülayet Çavuşoğlu

Fosfor Tabakasındaki İnorganik Kristallerin Film Kalitesine Etkisi
Hacı Doğan

P o s t e r l e r

İstanbul İlinde Radyoloji Departmanlarında Yapılan Kalite Kontrol Çalışmaları
N. Akyurt, M. Balıkçı

İstanbul İlinde Bulunan Karanlık Odaların Yerleşim Planları ve Özellikleri
N. Akyurt, M. Balıkçı, N. Üstündağ, A. A. Köse

IV Kontrast Verilen IVP Olgularında Yan Etki Görülenler ile Görülmeyenler Arasında İncelemeye İzin Verme Oranlarının Karşılaştırılması
A.A. Köse, M. Balıkçı, N. Akyurt

Mammografide Artefaktlar
F. Sağlam, N. Kaplan, F. Binokay, S. Soyupak

Yabancı Cisimlerin Değerlendirilmesinde BT
F. Sağlam, E. Akgül, M. İnal, S. Soyupak

Sıvı Radyoaktif Cr-51 Atıklarının Kurutulmuş Su Bitkisi Tozları Üzerine Fiksasyonu
M.S. Taner, Z. Demirel, Z. Üst, N. Ceydeli

Amplatz Goose Neck Snare Sisteminin Girişimsel Radyolojide Kullanımı
N. Ceydeli, H. Oğuz, M. Parıldar, İ. Oran, A. Memiş

Açık MR’ de Kontrastlı Anjio Çalışması
Belkıs Karaaslan

Konvansiyonel Port Film Tekniğinde Doğruluk ve Kolaylık Amaçlı Kaset Tutucu Sistemi
N. Tunçel, S. Tügel, A.ş Ü. Kızıldağ, A. Toy, H. Vidinlioğlu, H. Yetim

Elektra SLi25 LINAC için 3 Yıllık Günlük Verim Stabilitesinin Araştırılması
N. Tunçel, H. Vidinlioğlu, A. Ü. Kızıldağ, H. Yetim, A. Toy, S. Tügel

Renal Kitlesel Lezyonların Teşhisinde Spiral Renal Dinamik 3 Faz BT Tarama Tekniği ve Olgu Örnekleri.
Ş. Şentürk