Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

26 Şubat 2010 Sağlık haftası eylem haftası olacak


image_pdfimage_print

Sağlık haftası eylem haftası olacak
Aralarında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Tabipleri Birliği, Devrimci Sağlık-İş Sendikası’nın da bulunduğu sağlık alanında örgütlü örgütler, dün TTB de bir araya gelerek 14 Mart Sağlık Haftası boyunca taleplerini sokaklara taşımak üzere yapacakları eylem ve etkinlikleri basınla paylaştılar.
Aralarında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Tabipleri Birliği, Devrimci Sağlık-İş Sendikası’nın da bulunduğu sağlık alanında örgütlü örgütler, dün TTB de bir araya gelerek 14 Mart Sağlık Haftası boyunca taleplerini sokaklara taşımak üzere yapacakları eylem ve etkinlikleri basınla paylaştılar.
Ortak açıklamayı okuyan Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Genel Başkanı Nezaket Özgür, yürütülen sağlık politikalarına dair endişelerini bugüne dek ifade ettiklerini, ancak çabalarının bunları durdurmaya yetmediğini belirtti. Sağlık çalışanları olarak mesleklerine, özlük haklarına, geleceklerine ve halkın sağlık hakkına sahip çıkmak için yine çaba içerisinde olacaklarını söyleyen Özgür, “Alnımızın teriyle çalışıyor, sadaka istemiyoruz. Eşitlik istiyoruz; insanca çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz. İnsan ihaleyle çalıştırılamaz, sağlıkta taşeron olmaz diyoruz” dedi.
Özgür, taşeronlaştırmanın sağlık emekçilerinin çalışma koşullarında ve sağlık hizmetleri sunumunda yarattığı yıkıma son verilmesi, taşeronlaştırmaya son verilmesi, taşeron sağlık işçilerinin kadroya geçirilmesi talebiyle 26 Şubat Cuma günü saat 12.30’da Başbakanlık önünde olacaklarını aktardı.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNE YÜRÜNECEK
Özgür, 10 Mart’ta işyerlerinde “Katılım payı kaldırılsın” demek üzere vatandaşlara yönelik bildiriler dağıtarak basın açıklamaları yapacaklarını ifade etti. Özgür, taleplerini şöyle sıraladı: “4-b, 4-c, 4924, vekil ve taşeron adı altında güvencesiz, esnek, kuralsız, angarya çalıştırılmaya son verilmesi; tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının, tek statüde ve güvenceli çalıştırılması; insanca yaşamaya yetecek temel ücret ödenmesi, meslek ve görev tanımlarının yapılması, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanması, Tam Gün Yasası’nın iptal edilmesi, Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesi, katkı ve katılım payı gibi ücretlerin kaldırılması, sağlık hakkının güvenceye alınması.”
Özgür, bu taleplerini dile getirmek üzere 12 Mart tarihinde İl sağlık Müdürlükleri önüne yürüyeceklerini söyledi.
Özgür, hükümetin halkı kandıran, sağlık çalışanları ile halkı karşı karşıya getirmeye çalışan tutumuna karşı sağlık örgütlerinin temsilcileriyle 14 Mart günü Sağlık Bakanlığı’na siyah çelenk bırakacaklarını ve tüm illerde sağlık yürüyüşleri düzenleyeceklerini bildirdi.