Özet Gönderimi Başlangıcı
12 Aralık 2017
Özet Gönderimi Bitiş
28 Mart 2018
İndirimli Kayıt ve Konaklama İçin Son Tarih
1 Mart 2018


DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

WEB SİTESİ SPONSORU

 

 

 

Yayın Kurulu

Değerli Katılımcılar;

Geçtiğimiz yıl, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği TMRT-DER olarak uzun yıllardır yapılan geleneksel kongremizin formatında bilimsel anlamda köklü bir dönüşüm gerçekleştirerek son derece başarılı bir kongreyi geride bıraktık. Kongre sonrasında, katılımcılarımız tarafından hazırlanan bilimsel makaleler, Türkiye Klinikleri Dergisinin Radyoloji özel sayısında yayınlandı. Gerçekleştirilen bu dönüşüm; derneğimizin uluslararasılaşması kapsamında uzun yıllar devamlılığı olacak marka bir kongre oluşturmayı ve medikal radyasyonun bulunduğu çalışma ortamlarında multi-disipliner çalışmaların teşvik edilmesi ile yapılacak çalışmaların bilimsel bir platformda sergilenmesi ve yayınlanması adına; teknikerlerimizi, hekimlerimizi, bilim insanlarımızı, araştırmacılarımızı, akademisyenlerimizi aynı platformda buluşturmayı hedeflemiştir.

Geride bıraktığımız 2017 kongresinin bize kattığı güç ile birlikte sizleri bu yıl da 13. Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerlerine davet etmekten onur duyuyoruz. Özet şeklinde göndereceğiniz Bilimsel çalışmalarınızı sözlü veya poster sunumu şeklinde sunma imkanını bulacağınız ve sunduğunuz bilimsel çalışmaların makalelerini, hakem sürecinden sonra SCI indexi kapsamında taranan ve Diğer Uluslararsı indexler tarafından taranan dergilerde yayınlanacağını belirtmek isterim. Bu minvalde, tüm Teknikerlerimizi, Akademisyenlerimizi, Hekimlerimizi ve bilimsel çalışmalarda bulunan meslek gruplarımızı 13. Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerlerine bilimsel eser göndermeye davet ediyorum.

Her geçen gün, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği olarak bilimsel çıtamızı yukarılara taşıyoruz. Şüphesiz ki bu sizlerin kıymetli katkıları ile vücut bulmakta.

Kıbrıs'ta Görüşmek Dileği ile..

YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN OZAN TEKİN
TMRT-DER adına Yayın Kurulu Başkanı

 

YAYIN KURULU BAŞKANLARI
HÜSEYİN OZAN TEKİN
SUZAN ŞAYLISOY

YAYIN KURULU KOMİTESİ

MURAT DÜNDAR
SERCAN ÇETİNKAYA
ONUR YILDIRIM                           
ELİF EBRU ALTUNSOY
TUĞBA MANİCİ