Özet Gönderimi Başlangıcı
12 Aralık 2017
Özet Gönderimi Bitiş
28 Mart 2018
İndirimli Kayıt ve Konaklama İçin Son Tarih
1 Mart 2018


DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

WEB SİTESİ SPONSORU

 

 

 

Bilimsel Program
23 NİSAN 2018, PAZARTESİ
08.00-10.00 Kongre Kayıt
10.30-11.30 AÇILIŞ
  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  Açılış Konuşmaları
  Prof. Dr. Ahmet Demircan
  T.C. Sağlık Bakanı (Davetli)
  Barış Cavlı 
  Kongre Başkanı
  Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı
  Prof. Dr. Tamer Kaya
  Onursal Başkan
  Türk Radyoloji Derneği Başkanı
  Prof. Dr. Mehmet Ertürk
  Türk Manyetik Rezonans Derneği Başkanı
  Dr. Ahmet Özlü
  T.C. Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı
  Songül Bahar
  KIBRAD Başkanı
11.30-11.55 Bahar Kümbetli - Hasta İletişimi
11.55-12.00 Toplu Foto
  Müzik Dinletisi
12.00-13.30 Öğle Yemeği
13.30-15.30 1. OTURUM: Hukuk Oturumu
  Kolaylaştırıcılar: Nezaket Özgür,  Prof. Dr. İlhan Erden
  Radyasyon Çalışanlarında Hukuk Gelişiminin Tarihçesi
  Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Hukuku  
  Radyasyon Çalışanlarının Hukuksal Sorunları
  Mesleki Yasal ve Adli Kazanım Örnekleri
  PANELİSTLER
  Prof. Dr. Muammer Hakkı Karakaş - İstanbul Anadolu  Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Radyoloji Klinikleri Koordinatörü
  Dr. Ahmet Özlü - T.C. Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı
  Prof. Dr. Tamer Kaya - Türk Radyoloji Derneği Başkanı
  Av. Gürkan Akalın
19.00-21.00 AÇILIŞ KOKTEYLİ
24 NİSAN 2018, SALI
08.30-10.30 1. OTURUM: Radyoloji Ünitesinde Yönetimsel İdari Mevzular
  Oturum Başkanları: Mehmet Erkek, Barış Cavlı
09.00-09.20 Prof. Dr. Mustafa Özateş
  Radyoloji İşletmeciliği
09.20-09.35 Murat Yıldız - İhale uzmanı
  Kamu İhalelerinde İhale Hazırlığı
09.35-09.45 Yrd. Doç. Dr. Nuran Akyurt
  Radyolojide Yöneticilik Görevini Üstlenen Çalışanların Liderlik Tarzları Ve İş Doyumuna İlişkin Görüşleri
09.45-10.00 Yrd. Doç. Dr. H. Ozan Tekin
  Radyoloji Teknikerliği Lisans ve Lisansüstü Eğitim Gelişmeleri
10.00-10.20  Prof. Dr. Olcay Çizmeli
  Sağlık Bakanlığının 2023 Hedefleri
10.20-10.30 Hakan Çakır - Santek Healt Group
  Şehir hastanelerinin Tıbbi Görüntüleme Ünitelerine  Yansımaları
10.30-11.00 Kahve Molası
11.00-12.30 2. OTURUM: Tıbbi Görüntülemelerde Anjiyografık Uygulamalar
  Oturum Başkanları: Yrd. Doç. Dr. Nuran Akyurt, Sercan Çetinkaya
11.00 11.30  Prof. Dr. Orhan Oyar
  BT Anjiyo Teknikleri ve Pediatrik Uygulamalar
11.30-11.55  Prof. Dr. Serdar Karaköse
  Anjiyo Ünitelerinde Ekip Çalışması
11.55-12.05 Zehra Akgün
  Ortak Dil; Bilimsel Dil Birliği
12.05-12.30  Serkan Çalıova
  Mrg de Anjio Uygulamaları
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-15.00 3. OTURUM: Tıbbi Görüntülemelerde MR Uygulamalar
  Oturum Başkanları: Aydın Kuran, Songül Bahar
13.30-13:55 Prof. Dr. Orhan Oyar
  Röntgen Çekim Hataları
13:55-14.20  Prof. Dr. İlhan Erden
  PET - MRI
14.20-14.45 Özgür Demirkılınç
  GE MRG de Inovasyon
14.45-15.00 Doç. Dr. Uğur Toprak
  Aditus ad antrum çapı kronik otitis media olgularında sağlıklı bireylerden farklı mı? Bilgisayarlı tomografik değerlendirme
15.00-15.20 Kahve Molası
15.20-17.30 4. OTURUM: Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları
  Oturum Başkanları: Nazım Topcu, Yrd. Doç. Dr. H. Ozan Tekin
15.20-15.30 Yrd. Doç. Birnur Yılmaz
  Hepatik Kemoembolizasyon Öncesi; Hepatik Arter Anatomisinin Bt Anjiografi İle Görüntülenmesinin Önemi
15.30-15.50 Alper Çırpıcı
  Günümüzün Servis Hizmetlerinde Güvenli ve Kaliteli Çözümler
15.50-16.10 Müge Bölükkaya
  MRG İncelemelerinde Gadolınyum  Birikimi
16.10-16.30 Doç. Dr. Uğur Toprak
  MRI Perfüzyon İncelemeleri
16.30-16.45 Halime Çelik
  MRG Artografi
16.45-17.00 Özgül Yıldız
  3tesla MR da MRCP Görüntüleme
17.00-17.10 Doç. Dr. Suzan Şaylısoy
  Mastoidektomi Sonrası Kolesteatom İle Granülasyon Ayrımında Asl Katkı Sağlayabilir Mi?
17:10-17:20 Mustafa Can Delikanlı
  3T MRG ile RAT Görüntüleme
17.20-17.30 Yrd. Doç. Dr. Elif Gündoğdu
  5. Sınıf Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Radyasyon Farkındalığı
  Sosyal Etkinlik
25 NİSAN 2018, ÇARŞAMBA
08.40-10.30 1. OTURUM: Bilimsel Çalışma Sunumları
  Oturum Başkanları: Doç. Dr. Suzan Şaylısoy - Orhan Sarıkaya
08.40-08.50 Dr. Gökhan Polat
  3D Rotasyonal Dsa’nın Konvansiyonel Dsa’ya Göre Radyasyon Dozu Parametrelerinin Karşılaştırılması
08.50-09.00 İlhan Nahit Mutlu
  Görüntüleme Eşliğinde Akciğer Biyopsilerinde Kılavuz Yöntem Seçimi Ve Bt Tekniği
09.00 09.10 Hıdır Şimşek
  Diyabetik Ayak Yarasında Endavüsküler Tedavi Ve Tanıda Dsa Tekniği
09.10-09.20 Ahmet Akif Develi
  Çocuk Hastalarda Kardiyak BT
09.20-09.30 Hakan Çakır
  Yeni Doğan ve Çocuklarda Düşük Doz Röntgen Uygulamaları
09.30-10.00 Vural Diler
  BT Teknolojisinin Bugünü Yarını
10.00-10.10 Yasin Özet
  Tüm Vücut MRG Tekniği
10.10-10.20 Yrd. Doç. Dr. Nuran Akyurt
  Radyasyondan Korunma ve Radyasyon  Güvenlik Komiteleri
10.20-10.30 Volkan Görgü
  MR Defekografi
10.30-11.00 Kahve Molası
11.00-12.30 2. OTURUM: BT Oturumu
  Oturum Başkanları: Yrd. Doç. Dr. Nuran Akyurt, Onur Yıldırım
11.00-11.30 Alper Aktepe
  Yeni Nesil Quarter-Pixel Dedector CT
11.30-11.50 Dr. Orhan Gülen
  Dental Volümetrik BT (Conebeam CT)
11.50-12.05 Öktem Berat Özel
  Kontrast Madde Doz Yönetimi
12.05-12.30 Murat Karakoç
  BT Perfüzyon & Akut İnme
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-15.00 3. OTURUM: MRG Oturumu
  Oturum Başkanları: Nazım Topcu, Müge Bölükkaya
13.30-14.00 Ali Avcı - SIEMENS
  Siemens MRG Güncel Yenilikler
14.00-14.30 Nuri Boztaş İleri
  Dijital Radyografi Teknikleri
14.30-14.40 Celal Uzungünay
  3. Jenarasyon Dual CT de Sanal Kontrastsız Batın Görüntüleme
14.40-15.00 Doç. Dr. Suzan Şaylısoy
  MR ve BT de Baş Boyun Görüntüleme
15.00-15.20 Kahve Molası
15.20-17.30 4. OTURUM: Tıbbi Görüntülemelerde Genel Uygulamalar
  Oturum Başkanları: Mehmet Erkek- Sercan Çetinkaya
15.20-15.40 Dr. Orhan Gülen
  Ağız ve Diş Kliniklerinde Mevzuat
15.40-15.55 Salih Şimşek
  Radyoloji Kliniklerinde ISG Uygulamaları
15.55-16.10 Şamil Osman Gürdal
  Hasta Dozimetreleri
16.10-16.20   Onur Yıldırım
  KETEM'de Mamografi Uygulamalarında Yaşanan Sıkıntılar
16.20 16.30 Yrd. Doç. Dr. Berhan Pirimoğlu
  It Is Possible to Obtain Both Low-Dose and High Quality Images Using 320-Row Multidedector Computed Tomography in Paranasal Sinus Imaging: A Phantom Study
16.30-17.00 Murat Dündar
  Bilimsel Çalışma Sunumları Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Eğitim Değerlendirmesi. Usta Çırak İlişkisi mi? Yoksa Eğitimde Nitelik mi?
17.00.17.10 Gülçin Aymete
  Enerji Dual Peki Ya Radyasyon Dozu?
17.10-17.20 Ebru Karasu
  Kardiak Mrı Planlama
20.00-24.00 Gala Yemeği
26 NİSAN 2018, PERŞEMBE
09.00-09.30 1. OTURUM
  Oturum Başkanları: Nazım Topcu, Mehmet Hergül
09.00-09.15 Elif Ebru Altunsoy
  Mass Attenuatıon Coeffıcıents of Some Human Organs in Radıologıcal Energy Ranges Usıng Mcnpx Monte Carlo Code
09.15-09.30 Tuğba  Manici
  Investigation of influencing factors on absorbed dose in the breast using MCNPX Monte Carlo Code
09.30 -10.00 Kahve Molası
10.00-11.30 2.OTURUM
  Oturum Başkanları: Aydın Kuran, Seyhan Erdem
10.00-10.15 Hande Sertkaya Yaman, Anadolu Sağlık Merkezi in Affiliation with Johns Hopkins Medicine
  Radyoterapide Radyolojinin Rolü
10.15-10.30 Murat Dündar
  Dental Görüntülemede Periapikal Röntgen, Panoramik Röntgen, Dental Tomografi Radyasyon Dozu Karşılaştırılması
10.30-10.45 Binnaz Takkasız
  Radyoloji Çalışanlarının İş Koşulları Memnuniyeti “Devlet Hastanesi Örneği
10.45-11.00 Ceren Kayabaş
  Kontrastlı Mamografi Tekniği
11.00-11.30 Barış Cavlı, Nezaket Özgür
  Kongre Sonuç Bildirgesi ve Değerlendirme
11.30-12.00 Kapanış Dilek ve Temenniler