Özet Gönderimi Başlangıcı
15 Ağustos  2016
Özet Gönderimi Bitiş
25 Mart  2017
Kabul Edilen Çalışmaların Duyurulması
27 Mart 2017
Kabul edilen Çalışmaların Resmi Kabul Mektupları Bilimsel Komite Tarafından Karar Verildiği anda gönderilecektir
*Makale Gönderimi Başlangıcı
25  Mart 2017
*Makale Gönderimi Bitiş
25 NİSAN 2017


DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

 

 

Yayın Kurulu
Değerli Katılımcılar;

Günümüz teknolojisindeki pozitif ivmelenmeye paralel olarak medikal radyasyonun kullanıldığı alanlarda yapılan bilimsel çalışmalar da hız kazanmıştır. Bir bilimsel çalışmanın anlamlandığı ve paylaşıldığı başlıca ortamlardan bir tanesi de Bilimsel Kongreler ve Konferanslardır. Bizler; Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği TMRT-DER olarak uzun yıllardır yapılan geleneksel kongremizin formatında bilimsel anlamda köklü bir dönüşüm gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen bu dönüşüm; derneğimizin uluslararasılaşması kapsamında uzun yıllar devamlılığı olacak marka bir kongre oluşturmayı ve medikal radyasyonun bulunduğu çalışma ortamlarında multi-disipliner çalışmaların teşvik edilmesi ile yapılacak çalışmaların bilimsel bir platformda sergilenmesi ve yayınlanması adına; teknikerlerimizi, hekimlerimizi, bilim insanlarımızı, araştırmacılarımızı, akademisyenlerimizi aynı platformda buluşturmayı hedeflemiştir.

Bu hedefler doğrultusunda; TMRT-DER kongresine özet metin olarak gönderilecek her bir çalışma Bilim Kurulumuz tarafından değerlendirilecek ve poster / sözlü sunum şeklinde sunulabilecektir. Ayrıca kabul edilen çalışmaların yazarlar tarafından hazırlanacak tam metinleri bilim kurulunun uygun gördüğü dergilerde makale olarak yayınlanacaktır. TMRT-DER kongre eserleri olarak yayınlanan bu nitelikli makaleler elbette tüm dünyada farklı ülkelerden araştırmacılar tarafından okunacak, tartışılacak, çalışmalara atıflar yapılacak ve böylece marka kongre olma hedefi doğrultusunda güçlü ve köklü adımlar atarak uluslararası katılımında önünü açmış olacağız. Tanısal ve Tedavi amaçlı medikal radyasyon kullanımında son yıllarda Dünya’da multidisipliner çalışmaların önemi git gide artmış, farklı disiplinler birçok ortak payda da birleşmiş, istihdam alanları kayda değer bir farklılaşma içerisine gitmiştir. Global gelişmelerin ışığında, yüzünü uluslararası arenaya dönmüş olan TMRT-DER olarak bizler de alanımızdaki bu zengin bilimsel potansiyeli uluslararası bir platformda sergilemek adına siz değerli katılımcılarımızı kongremize davet etmekten büyük onur duyuyoruz.

Antalya’da Görüşmek Dileği ile..

YAYIN KURULU BAŞKANLARI
YRD. DOÇ. DR HÜSEYİN OZAN TEKİN
DOÇ DR. SUZAN ŞAYLISOY


YAYIN KURULU BAŞKANLARI
YRD. DOÇ. DR HÜSEYİN OZAN TEKİN
DOÇ DR. SUZAN ŞAYLISOY

BİLİMSEL DÖKÜMANTASYON KOMİTESİ
HASAN DURMUŞ
SERCAN ÇETİNKAYA
ONUR YILDIRIM                           
TUĞBA MANİCİ
ELİF EBRU ALTUNSOY