Özet Gönderimi Başlangıcı
15 Ağustos  2016
Özet Gönderimi Bitiş
25 Mart  2017
Kabul Edilen Çalışmaların Duyurulması
27 Mart 2017
Kabul edilen Çalışmaların Resmi Kabul Mektupları Bilimsel Komite Tarafından Karar Verildiği anda gönderilecektir
*Makale Gönderimi Başlangıcı
25  Mart 2017
*Makale Gönderimi Bitiş
25 NİSAN 2017


DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

 

 

Ana Konular
 • Meme Görüntüleme
 • Mamografi Teknikerliği
 • Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Eğitimi
 • Radyolojik Görüntüleme ve Uygulamaları
 • Girişimsel Radyoloji
 • BT - Bilgisayarlı Tomografi
 • MR - Manyetik Rezonans Görüntüleme
 • Radyolojide Kalite
 • Radyolojide Doz Faktörü ve Doz Azaltma Yöntemleri
 • Radyolojide Monte Carlo Simülasyonları
 • Oral Diagnostik Radyoloji
 • Nükleer Tıp
 • Nükleer Tıp Teknikerliği
 • Radyofarmasötikler
 • Radyoterapi
 • Radyoterapi Teknikerliği
 • Brakiterapi Uygulamaları
 • Radyasyondan Korunma
 • Medikal Radyasyon Teknikerleri Açısından Radyasyon Faktörü
 • Radyasyon Etkileri ve Radyobiyoloji
 • Mesleki Örgütlenme
 • Pediatrik Radyoloji Uygulamaları
 • Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği ve Mesleki Değerlendirme
 • Radyoloji Ünitelerinde Yönetim