25 NİSAN 2017, SALI
SAAT SALON A
06:45-07:30 Sağlıklı Yaşam Egzersizi
Gözde Baş/Seyhan ERDEM
08.15-10.35 Oturum -I 
Nükleer Tıp - Radyoloji 
Oturum Başkanları : Barış Cavlı, Yrd.Doç.Dr Nuran Akyurt
08:15-08:30 Konjenital Kalp Hastalıklarında 3T MRGUygulamaları
Salih SAĞLAM
İstanbul Acıbadem Hastanesi
08:30-08:45 Kardiyak MR Planlama 
Ebru Karasu
İstanbul Yeditepe Üniversitesi
08:45-09:00 Koroner Arter Hastalıklarında 3T MRG Anjiografi Uygulamaları
Salih SAĞLAM
İstanbul Acıbadem Hastanesi
09.00-09.15 Inhance MR Anjiografi Uygulamaları
Şükrü DOĞAN
Ankara Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı
09.15-09.30 Prostat MRI Görüntüleme ve Biyopsi Tekniği
Muhittin Erol
Amerikan Hastanesi
09.30-09.45 Larenks Tümörlerinde T1 A MR Peryüzyon Görüntüleme Teknikleri
Murat Dundar
İstanbul Gelişim Üniversitesi
09.45-10.10 Radyofarmasitlerde Yenilikler
Yard. Doç. Dr. Gülden Mercanoğlu
İstanbul Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
10.10-10.35 Nükleer Tıpta Radyoaktif Madde Kullanımı ve Korunma
Prof.Dr. Mustafa Yıldız
SDÜ
10.35-11.00 KAHVE MOLASI
11.00-12.30 Oturum -II 
Bilgisayarlı Tomografi
Oturum Başkanları : Barış Cavlı, Müge Bölükkaya
11.00-11.15 Tıbbi Görüntüleme Programlarında “Ulusal Çep” Örnek Çalışması
Yrd.Doç Dr. Nuran Akyurt
Marmara Üniversitesi SHMYO
11:15-11:30 Dedektör Teknolojisindeki Gelişimler
Adem ERDEM
KONICA MİNOLTA 
11.30-11.55 Detektör Boyutu ve Rotasyon Hızının BT İncelemesine Etkileri
Murat Karakoç
GE Healthcare Türkiye
11.55-12.20 Bilgisayarlı Tomografi ile Dual Enerji ve Perfüzyon Uygulamaları
Vural Diler
SIEMENS Healthcare Türkiye
12:20-12:30 Kontrast Madde Uygulamalarında Otomatik Enjektör ve Yenilikler
Hasan Aydın
Mesaj Medikal
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-15.00 Oturum -III
Magnetik Rezonans Görüntüleme 
Oturum Başkanları : Nazım Topcu,Adnan GÜRSOY
13.30-14.00 MRG'de Yüksek Hızlı Görüntüleme Teknikleri ve Yenilikler
Ali Avcı
SIEMENS Healthcare Türkiye
14.00-14.30 Mammografi ve MRG’de Meme Görüntülemede Kalite
Doç. Dr. Ebru Düşünceli Atman
Ankara Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı
14.30-15.00 Manyetik Rezonan Görüntülemede Yenilikler/Sentetik ve Bulut MR Teknolojileri 
Özgür Demirkılınç
GE Eğitim Uzmanı
15.00-15.20 KAHVE MOLASI
15.20-17.00 Oturum -IV
Serbest Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları : Yrd.Doç.Dr. H.Ozan Tekin, Doç.Dr.Suzan Şaylısoy 
15.20-15:35 Radyasyon Uygulamalarında Similasyon Kullanımı
Yrd. Doç. Dr. H. Ozan Tekin
Üsküdar Üniversitesi
15.35-15:50 Co2 Uygulamalı Anjiyo İncelemeleri-Sözlü Bildiriler
Yrd.Doç.Dr.Birnur Yılmaz
Okan Üniversitesi 
15:50-16:05 Triple Rule Out Bilgisayarlı Tomografi İncelemesi; Teknik Optimizasyon Nasıl Sağlanır?
Mehmet BÜYÜKÇAPAR
İstanbul Amerikan Hastanesi
16:05- 16:20 Bilgisayarlı Tomografi Beyin Taramalarındaki Organ ve Dokuların Monte Carlo Metodu ile Modellenmesi
Prof. Dr. İskender AKKURT
Süleyman Demirel Üniversitesi
16:20- 16:35 Mide Kanseri Radyoterapisinde Kullanılan Kontrast Maddelerin Doz Dağılımlarına Olan Etkilerinin İncelenmesi
Dr. Serhat ARAS
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
16.35-16:50 Manuel Kompresyon ve Kapama Sistemleri (Proglide) ileKanama Kontrol Karşılaştırılması
Ayfer GÜLHAN
İstanbul Amerikan Hastanesi
16:50-17:00 Job Satisfaction of Radiology Executives "Private Hospital Example"
Yrd.Doç Dr. Nuran Akyurt
Marmara Üniversitesi SHMYO
20.00-24.00 GALA YEMEĞİ