24 NİSAN 2017, PAZARTESİ
SAAT SALON A
06:45-07:30 Sağlıklı Yaşam Egzersizi
Gözde BAŞ/Seyhan ERDEM
08:15-10:45 Oturumu -I 
Magnetik Rezonans Görüntüleme 
Oturum Başkanları : Aydın Kuran, Doç. Dr. Suzan Saylısoy
08:15-08:30 Bahar Kümbetli -  Hasta İletişimi-İnsan Kaynakları Sorumlusu
08:30-08:45 Waleed Ajabnoor- Online web-based DICOM viewer for learning and teaching
08:45-09:00 Dr. Mohamed Abuzaid- Using of e-portfolio to achieve clinical practice outcomes and students Assessment the status and future prospective at undergraduate radiology program, university of Sharjah
09:00-09:15 Yunus Emre Esin- COIL Sensitivity Map Calculation Using BIOT-SAVART LAW AT 3 Tesla & Parallel Imaging in MRI
09.15-09.45 MRG'de Abdomen Uygulamaları
(MRG Enterografi Karaciğer Görüntülemede Dinamik Çekimin Önemi Sürrenal MRG İncelemeleri vb.)
Prof. Dr. Mehmet Ertürk
TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ BAŞKANI
İstanbul Şişli Hamidiye Eftal EAH
09:45-10:15 Mrg'de Kontrast Madde Uygulamalı Anjio Teknikleri
-Karotis MR Anjio
-Abdominal MR Anjio
-Alt Ekstremite MR Anjio unenhance (Kontrassız)MRA
-Üst Ektremite MR Anjio 
Tuğrul İnaltun
Siemens Eğitim Uzmanı  
10.15-10.45 DSA Odasında Radyasyon ve İlaç Kontrolü
Dr. Teoman Cem Dinçer
Antalya Life Hospital
10.45-11.00 KAHVE MOLASI
11.00-12.30 Oturum II : Radyoloji  Özlük Hakları ve Hukuk 
Oturum Başkanları : Nezaket Özgür, Onur Yıldırım
İyonizan Radyasyon Kaynaklarıyla Çalışanlarına Yönelik Hukuksal Mevzuat Ve Tarihsel Süreç
Prof.Dr. Muammer Karakaş
S.B. İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Radyoloji Klinikleri Koordinatörü
Hukuksal Sorunlar ve Gerçek Alanda Yaşanan Sorunlara Yanıtlar
Av.Çağla Çalık
Av.Berfin Olga Kaplan
Av.Berna Yanar

TMRT-Der Hukuk Danışmanları / Kayaca Hukuk Bürosu      
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-15.00 Oturum- III
Bilgisayarlı Tomografi 
Oturum Başkanları : Mehmet Erkek, Latife Demirci
13.30-13:50 Doz Takip Sistemleri X Firma Yenilikler-İnovasyon
Ceren Ekmekci/ GE
13:50-14:20 BT Anjiyo Teknikleri ve Pediatrik Uygulamalar
Prof. Dr. Orhan Oyar
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Radyoloji Bölümü
14.20-14.40 BT İncelemelerinde Yenilikler ve Kardiyak BT Uygulamaları
Ayhan SEZEN
Philips Eğitim Uzmanı
14.40-15.00 Doz Takip Sistemi Uygulamaları
Oğuz Sipahi
BAYER
15.00-15.20 KAHVE MOLASI
15.20-17.30 Oturum- IV
Pediatrik Radyoloji 
Oturum Başkanları : Nazım Topcu, Faize Yılmaz
15.20-15.50 Kontrast Madde Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Özüm Tunçyürek
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
15.50-16.20 4D Dinamik Görüntüleme Teknikleri
ALPER AKTEPE
TOSHIBA
16.20-16.50 Pediatrik MR Uygulamaları
Doç.Dr Suzan Şaylısoy
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
16.50-17:05 Skolyozda Doz Optimizasyonu-EOS
Yrd.Doç.Dr.Birnur Yılmaz
Okan Üniversitesi 
17:05 17:20 Radyoloji Çalışanlarının Çocuk İstismarı Konusundaki Farkındalığı
Doç. Dr. Gökçe Kaan ATAÇ
Ufuk Üniversitesi
17:20-17:30 RADYOTERAPİDE RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEMENİN ÖNEMİ
Hande Sertkaya Yaman
17:30-17:45 Repeated Prescription of X-ray Examinations and Repeat Rates of Radiographs "Public Hospitals Example"
Yrd.Doç Dr. Nuran Akyurt
Marmara Üniversitesi SHMYO
17:45-18:00 FMRI&DTI
TUĞÇE BURSALI
  SOSYAL ETKİNLİK