11 Ocak Sağlıkçılar Günü

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, diğer meslek örgütleri ile birlikte bir çok başarılı organizasyona katılmıştır.

TMRT-Der, Bakanlık görüşmeleri, basın açıklamaları ve birbirlerine destek olma gibi organizasyonlarda diğer meslek örgütleri ile birlikte bir arada hareket etmektedir.

Bu çalışmaları daha iyi organize etmek, yaşadığımız meslek sorunlarının diğer meslek grupları ile aynı olması sebebiyle çözüm arayışında birlikte mücadele vermek ve birbirlerinin gücünden faydalanmak için bir araya gelerek Sağlık Profesyonelleri Platformunun kuruluşunda yer almıştır. Bu bağlamda 11 Ocak Sağlıkçılar Gününü kutlarız.