Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ziyareti


Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Barış Cavlı, Yönetim Kurulu üyemiz Sercan Çetinkaya ve Atanamayan Sağlık Çalışanları Platformu ile birlikte Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’yi ziyaret ettiler. Yapılan görüşmede atanamayan sağlık çalışanlarının sorunlarını dinleyen Önder Kahveci ülkemizin sağlık sorunlarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

 

Toplantıda görüşülen konular ile yapılan tespitler aşağıdaki gibidir.

 • Ülkemizin bürokrasisinde insan gücü planlanmasında yanlışlıklar vardır.
 • Sağlık personelinde OECD ülkelerine göre oldukça fazla açık var.
 • Türkiye’nin gündeminden ‘atanamayan sağlıkçılar’ cümlesi kaldırılmalı.
 • Bu insanlar şevle ve heyecanla okullarda okudular ve aynı heyecanla mesleklerini yapmak istiyorlar.
 • Türkiye’nin sağlık personeline ihtiyacı var. Üniversite hastanelerinde personel azlığı nedeniyle kapatılan klinikler var.
 • Bakanlık hem ihtiyacım var diyor, hem de kadro açmıyor. Üniversiteler kadro istiyor, maliye bakanlığı vermiyor. Daha fazla kadrolar açılmalı.
 • Özel hastanelerde, istihdamın artması için meslek diplomalı kişilerin çalıştırılması zorunluluk haline getirilmelidir.
 • Taşerona kadro sözü verildi, maalesef doğru çıkmamıştır. “Taşerona kadro” sözü anladığımız anlamada memur statüsü değildir.
 • Aynı kurumda aynı işi yapıp maaşları ve özlük hakları farklı çalışan var.
 • Eşit işe eşit ücret, bunu gündemde tutmalıyız.
 • Yeni kurulan şehir hastanelerinde radyoloji ve laboratuvar hizmetleri satın alınıyor. Bu hizmetler yüklenici firmaya verildi. Buna karşıyız.
 • Sağlık bakanlığı meslek tanımları yaptı fakat yeterli değil.
 • Memur kanunda ‘mesleği dışında iş yaptırılamaz hükmü var’ kanuna rağmen yaptırılıyor.
 • Demokrasinin olmazsa olmazı siyasi partiler kadar, sivil toplu örgütleridir.

 

Toplantı sonrasında Önder Kahveci ve Barış Cavlı, Radyoloji Teknikerliği özelinde kurumlar arası işbirliğinin önemini vurguladılar.
Dernek  olarak sağlık çalışanın sorunlarını her ortamda dile getirmeye devam etmekle birlikte bu  bağlamda Atanamayan Sağlık Çalışanları Platformu sözcüsü Sayın Aras Ali Altıntaş ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’ye teşekkür ederiz.

 
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği