.

Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu Asil

  • Alper KULTUFAN (Ankara)
  • Sinan ÇAMLIDAĞ (İstanbul)
  • Nevzat MUTLU (Ordu)

 

Denetleme Kurulu Yedek

  • Kemal KAYA (İzmir)
  • Özden GEMALMAZ (İstanbul)
  • Nezir Serhat ÖNCE (İstanbul)