Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Sözleşmeli Radyoloji Teknikerleri / Teknisyenleri Eş Durumu Tayini


image_pdfimage_print

Son zamanlarda Derneğimize gelen sorular üzerine bu konuya açıklama yapılması ihtiyacı sebebiyle;

Resmi Gazete
Sayı : 29872
676 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MADDE 76- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 45 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 45/A maddesi eklenmiştir.

“Sözleşmeli sağlık personeli istihdamında eş durumu tayinler açıkça aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir.
mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda bu maddede öngörülen şartlarla sözleşmeli personel istihdam edebilir.

(2) Bu kapsamdaki sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirme ile atanabileceği gibi pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre KPSS puanı esas alınarak Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınavla da atama yapılabilir. Sözlü sınav ve yerleştirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli sağlık personeli dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen personelin eşi bu personele tabidir. Ancak sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere atamaları yapılabilir.

Buna göre;

  • Eşlerden biri 4+2 eşi özel sektör ise tayini olmaz.Eş kamu personeli olması lazım.(Dava açılabilir)
  • Eşler ikisi de 4+2 ise 1 yıl dolduktan sonra hizmet bölgeleri D veya C de birleştirilir. Diyelim biri D de diğeri A da ise D hizmet bölgesinde birleştirilir.
  • 4+2 ve 4B arasında fark yok .ikisi de aslında 4B tek fark 4+2 olanın 4 yol sonra kadro almasıdır,yine hizmet bölgesine bakılarak D veya C hizmet bölgesinde 1 yıl sonra birleştirilir.
  • Eşlerden biri 4+2 kapsamında diğeri üniversite çalışanı ise 1 yıl sonra üniversitede çalışan kişinin yanına gider,eğer red gelirse dava yolu ile kesin gider.
  • Not: 4+2 kapsamındaki 4 B li ile normal 4 B li arasında fark yoktur, aralarında sadece biri 6 yıl sonra kadroya geçer diğeri kadro belirsizliği vardır.
    Bunun haricinde herşey iki taraf içinde aynıdır.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Barış Cavlı

482 total views, 2 views today