Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Sağlıkta Şiddet


Ankara Üniversitesi İbn-i Sina hastanesi Hasan Ali Yücel salonunda 27.05.2017 tarihin de Sağlık çalışanlarının sağlığı grubu tarafından ‘her boyutuyla sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ‘ çalıştayı düzenlendi.
Şiddet Üzerine / Panel
Oturum başkanı:
Ecz. Sinan Usta / Türk Eczacıları Birliği

Etik Bir Sorun Olarak Şiddet
Prof. Dr. Harun Tepe – Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü

Sosyolojik Perspektifden Şiddet
Prof. Dr. Aylin Görgün Baran – Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Şiddetin Öznel Kökenleri
Dr. Cem Kaptanoğlu Psikiyatr
Çalışma Grupları:
A – Sağlık Çalışanları Şiddet ve Hukuksal Mücadele
B – Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Şiddet ve Çözüm Önerileri
C – İkinci – Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerinde Şiddet ve Çözüm Önerileri
D – Sağlık Çalışanları Şiddet ve Hukuksal Mücadele
E – Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Şiddet ve Çözüm Önerileri
F – İkinci – Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerinde Şiddet ve Çözüm Önerileri

Bu amaçlarla Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu bir araya gelerek Her boyutuyla Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet konusu tartışıldı. Umarız bu Çalıştay dan çıkan sonuçlar dikkate alınır ve huzur içinde çalışmanın imkanları sağlanır.
Derneğimizi bu çalıştayda temsil eden Başkan Yardımcı Nezaket Özgür’e Teşekkür Ederiz.
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu