Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Şiddet Konulu toplantısı


Türk Tabipler Birliği tarafından organize edilen Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Şiddet Konulu toplantısına Derneğimizin Başkan Yardımcısı Nezaket Özgür ve diğer sivil toplum örgütleri katılmıştır.

Umarız alınan kararlar dikkate alınarak şiddetin olmadığı ortamlar da çalışma imkanı buluruz.

 

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu