Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Radyoloji Teknikerleri Tükenmişlik Sendromu ile Mücadele Ediyor


Altıncısı düzenlenen Sağlık Çalışanları Sağlığı Kongresine Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği adına Yönetim Kurulu üyeleri Başkan Yardımcısı Nezaket Özgür, Üye Seyhan Erdem, Üye Onur Yıldırım katıldı.

Kongrede radyoloji teknikerlerinin çalışma koşulları ile ilgili olarak Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği adına Yönetim Kurulu üyesi Onur Yıldırım‘ın yaptığı sunumda, Radyoloji Teknikerlerinin fazla tetkik ve performans sisteminin en büyük mağdurları olduğunu gösteren bilgiler aktarıldı. Özellikle poliklinik ve acilden en ufak el travmalarına bile omuzdan parmak ucuna kadar istenen gereksiz tetkikler, 1990’lı yıllarda polikliniklere gelen hasta sayısı yüzlerle ifade edilirken günümüzde bu sayıların binlere ulaşması, hasta memnuniyetinin artması için yapılan mücadelelerin bazı sıkıntıları da beraberinde getirmesi hastanedelerde röntgen çekim sayılarının 300-400, BT çekim sayılarının da 200’lerin üstüne çıkmasını belirten  vurgulayan  Yönetim Kurulu üyesi Onur Yıldırım, istenen gereksiz tetkiklerle radyoloji teknikerlerinin hayatıyla oynandığını vurguladı.

 

Ücretsiz Eğitimlerin Önemi

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği adına Yönetim Kurulu üyesi  Onur Yıldırım , Türk Medikal Radyoteknoloji Derneğinin yıl içinde yapmış olduğu ücretsiz eğitimlere ortalama 1500 meslektaşımızın katıldığını, bu eğitimlere katılan meslektaşlarımızın tamamının ifade ettiği sorunlardan bazıları özlük haklarının gaspı, fazla mesai, fazla tetkik ve performans sistemine bağlı yorgunluk, uykusuzluk ile mutsuzluk içinde çalıştığı, buna bağlı olarak tükenmişlik sendromu ile mücadele verdikleri  belirterek ayrıca Radyoloji Teknikerleri içinde artan kanser vakalarının derin depresyona yol açtığı bilgisi aktardı. Tüm bu nedenlere bağlı Radyoloji Teknikerlerinin mutsuz çalışmasının hasta memnuniyetsizliğine de yol açtığı belirtti..

Herşeye rağmen olumsuz şartlarda bile işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışmakta olduğumuzu ama artık bu mağduriyetlere bir son verilmesinin istendiğini bildiren Onur Yıldırım, değerli komite, değerli katılımcılar ve değerli hocalarımızla sunduğumuz bütün veriler ışığında ortak hareket ederek çözüm arayışına girmek istediğimizin altını çizdi.

 

1 bugün, 192 toplam