Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Genel Kurul İlanı


Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Olağan Genel Kurulu, 31 Ekim 2017 Salı günü saat: 13.30’da Kıbrıs Evi Restoran Cumhuriyet Mahallesi Tuna Cad. Halk Sokak No:17/1 Çankaya ANKARA adresinde yapılacaktır.

Toplantı da yeterince çoğunluk sağlanamadığı takdirde; Genel Kurul Toplantısı çoğunluk aranmaksızın 25 Kasım 2017 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Genel Kurul Gündemi;

1.Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
2.Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi (Başkan ve Divan katipleri)
3.Genel Kurul Faaliyet ve Mali Raporların okunması ve Görüşülmesi
4.Denetleme Raporunun Okunması
5.Genel Kurul Faaliyet ,Mali ve Denetleme Raporların Oylanması
6.Yeni Yönetim Denetim ve Yedek Üyelerin seçimi
7.Seçim sonuçlarının açıklanması
8.Dilek ve Temenniler
9.Kapanış.

1 bugün, 107 toplam